ARCHEO DEN – “Republika je tu chvíli – lidé už tu dávno žili!”

 • fotografie z akce na stránkách ZŠ Eden

Stráž na Hradě pražském – výstava

 • úterý 25. 9., rezervace na 10:00
 • odchod ze školy po 1. vyuč. hodině
 • návrat do školy ve 12:35
 • s sebou na 1. vyuč. hodinu ŽK + penál, dále svačinu + pití, lítačku nebo 2 lístky MHD
 • Výstava z projektu „Založeno 1918“ ke 100. výročí vzniku ČSR
 • Tereziánské křídlo Starého královského paláce
 • vstup zdarma
 • Výstava připomene, že se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci budou mít možnost seznámit s celou její staletou historií.
 • Nikoliv náhodou byla tato výstava zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže.

Focení tříd

 • ve středu 26. 9.
 • v 11:40
 • cena 40,-Kč (hrazeno z třídního fondu)

Třídní schůzka

 • středa 26. 9.
 • v 17:00
 • ve třídě 4.C (3. patro)

Plán učiva 3. týden (17. – 21. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • vlastní jména – opakování
 • řazení slov podle abecedy – opakování
 • spodoba znělosti (párové souhlásky) – opakování
 • tvrdé a měkké souhlásky – opakování

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky – Balú učí Mauglího zákonu džungle – Rudyard Kipling

SLOH

 • jak se jmenuje (křestní jména, příjmení)
 • jak napsat adresu na pohled/obálku

učebnice ČJ – str. 10, 11, 12, 13

pracovní sešit ČJ – str. 8, 9, 10, 11

čítanka – str. 15, 16, 17

 

MATEMATIKA

 • šipkové a číselné zápisy opakování
 • krokování zavedení pojmu čelem vzad
 • krokové rovnice
 • obvod a obsah čtyřúhelníků (zápis do tabulky) – opakování
 • rýsování ve čtvercové síti – opakování
 • autobus (muži/ženy) – opakování
 • parkety – opakování
 • součtové trojúhelníky – opakování
 • násobení, dělení, sčítání a odčítání – opakování
 • slovní úlohy (různé postupy řešení – diskuze) – opakování

učebnice M – str. 9, 10, 11

pracovní sešit M – str. 6

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování učiva 3. ročníku
 • 1. příroda živá a neživá
 • ekosystém

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 6, 7

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • malá kapitola o čase 
 • století, tisíciletí
 • ARCHEO DEN – “Republika je tu chvíli – lidé už tu dávno žili!”

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 4

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • ČR – obyvatelstvo

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 6

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • učivo 3. ročníku  – opakování
 • nové učivo – postupně

Probíraná témata:

 • can – otázka, zápor
 • sport

Procvičujte, prosím, hláskování anglické abecedy.

učebnice str. 6 – 8

pracovní sešit str. 6 – 8

– na pátek 21. 9. PS str. 7/3

 

Bruslení

 • zítra (20. 9.) nejdeme bruslit!
 • další bruslení 4.10.(ČT), 11.10.(ČT), 18.10.(ČT)

Plán učiva 2. týden (10. – 14. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování
 • slovní druhy (ohebné, neohebné)– opakování
 • podstatná jména (rod, číslo, pád) – opakování
 • tvrdé a měkké souhlásky – opakování

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky – Zelená příšera – Jaroslav Foglar
 • báseň – Píseň o rodné zemi – Jaroslav Seifert (rozbor), naučit!

SLOH

 • dopis – Dopis z prázdnin

učebnice ČJ – str. 8, 9

pracovní sešit ČJ – str. 6, 7

čítanka – str. 5, 6, 7

 

MATEMATIKA

 • pavučiny – opakování
 • rodokmen – opakování
 • součtové trojúhelníky – opakování
 • hadi – opakování
 • násobení, dělení, sčítání a odčítání – opakování
 • výstaviště – opakování
 • slovní úlohy (různé postupy řešení – diskuze) – opakování
 • šipkové a číselné zápisy – opakování

učebnice M – str. 6, 7, 8

pracovní sešit M – str. 5, 6

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování učiva 3. ročníku + zápis do sešitu

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 4, 5

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • malá kapitola o čase + zápis do sešitu

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 4

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • naše vlast – Česká republika + zápis do sešitu

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 5

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • učivo 3. ročníku  – opakování
 • nové učivo – postupně

Probíraná témata:

 • Music (hudba)
 • Sport
 • Otázky What? Who? (Co? Kdo?)
 • Sloveso can, can´t (umím, neumím)

Na procvičení doma:

https://www.youtube.com/watch?v=KVdDJWZ7Z_I
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/sports-1
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/modals-can-and-cant

učebnice str. 4 – 6

pracovní sešit str. 3 – 6

– PS str. 3 cv. 4 a 5 (z úterý na pátek)

 

Plán učiva 1. týden (3. – 7. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • U/Ú/Ů – opakování
 • slovo, slabika, hláska – opakování
 • slabikotvorné R a L – opakování
 • slova neutrální, citově zabarvená (lichotivá, hanlivá), zdrobněliny – opakování

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • báseň – Podzim (rozbor)

SLOH

 • vypravování – Prázdniny jsou za námi

učebnice ČJ – str. 6, 7

pracovní sešit ČJ – str. 4, 5

 

MATEMATIKA

 • cyklotrasy – opakování
 • autobus – opakování
 • hadi – opakování
 • násobení, dělení, sčítání a odčítání – opakování
 • porovnávání – opakování
 • pavučiny – opakování

učebnice M – str. 5, 6

pracovní sešit M – str. 4, 5

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování učiva 3. ročníku – skupinová práce

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 4, 5

INFO – 4.C (září 2018)

 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má podle nové směrnice platnost 2 roky od data vystavení
  (žáci nemusí nosit nový na tento školní rok)
 • třídní fond – 700,-Kč (online pokladna)
 • plavání začíná v pondělí 10. 9. (každé pondělí – celý školní rok, 5. + 6. vyuč. hodina)
 • bruslení zatím 13.9.(ČT), 4.10.(ČT), 11.10.(ČT), 18.10.(ČT)
 • ČJ – půlená  ve ČTVRTEK – všechna děvčata (kromě Aničky) + Lukáš, Tomáš, Ondra a Christo, v PÁTEK zbytek chlapců + Anička ( v pátek je otevřena ŠD pro žáky, kteří nemají 1. vyuč. hod.), kdo začíná v pá později, musí být ve třídě nejpozději v 8:50, aby se stačil připravit na vyučování
 • VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN (v pondělí) – žáci nosí učebnici i sešit domů, aby se mohli na předmět připravovat
 • VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST (v úterý) – žáci nosí učebnici i sešit domů, aby se mohli na předmět připravovat
 • ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ve čtvrtek) – žáci nosí učebnici i sešit domů, aby se mohli na předmět připravovat
 • ČTENÍ A SLOH (ve středu 5. vyuč. hod.)
 • domácí úkoly – budou krátké (procvičování probrané látky), zadávání po – čt (úkolníček), kontrola následující po
 • ŽK – podpis rodičů za každý týden (dole na stránce)
 • známky v sešitech – podpis rodičů
 • opravy v sešitech – nezapomínat!!!
 • Důležité informace pro spolupráci školy a rodiny – odevzdat vyplněné do 14.9.!!!
 • všechny pomůcky do 14.9.!!!
 • obalené všechny sešity + učebnice do 14.9.!!!

 

POMŮCKY – 4. ročník

Aktovka (školní batoh)

Přezůvky

Visací zámek na šatní skříňku (malý, na klíč či na číselný kód)

čísla: Fanda 512, Christo 466, Agáta 462, Bety 500, Adéla F. 504, Sam 479, Matyáš 495, Pepina 506, Tomáš 503, Dominik 497, Anička 471, Lukáš 499, Nina 470, Denisa 507, Patrik 498, Adéla P. 463, Dorka 511, Ondra 510, Tom 488, Tomík 505, Šimon 496, Kristýna 476, Matěj 237

Obaly na učebnice a sešity (prosím průhledné)

Penál: 

– psací potřeby: pero (modrá náplň, Tornádo, Pilot, Stabilo), 1ks tužka č.1, 1ks tužka č.2, 1ks tužka č.3 – na rýsování, pastelky, krátké pravítko (10 – 15 cm), možno fixy

– guma, ořezávátko, nůžky, lepidlo – podepsat!!!

Rýsovací potřeby: rovné pravítko 30 cm – podepsat!!!, trojúhelník s ryskou – podepsat!!!, kružítko – podepsat!!!, vše bude uloženo v deskách ve třídě, desky koupím z třídního fondu

Kufřík na VV a PČ: tempery, vodové barvy, štětce (ploché i kulaté), kelímek na vodu, igelit na pokrytí lavice, hadřík, paletu na tempery, špejle, lepidlo, voskovky, fixy, modelína, podložka na modelování, zástěru či staré tričko na převlečení, sada barevných papírů

Pomůcky na TV:

– látkový pytlík na oblečení a obuv

– tělocvična: sálovky nebo tenisky (bez tmavé podrážky), krátké kalhoty (kraťasy, legíny), tričko s krátkým rukávem, ponožky

– hřiště: tenisky nebo botasky, tričko, tepláky, mikina, ponožky

– bruslení: brusle, helma, teplé oblečení (nejlépe funkční), rukavice

– plavání: plavky, ručník, mýdlo, boty do sprchy (dívky: gumička, plaveckou čepici!!!)

Pracovní sešity: žáci dostanou

Ostatní sešity: budou koupeny z třídního fondu, pouze sešity na AJ si žáci přinesou z domova