Začátek školního roku

Milé děti, milí rodiče,
čeká nás poslední prázdninový víkend, a tak připojuji informace k začátku školního roku. Na děti se budu těšit v naší třídě ve třetím patře po skončení slavnostního zahájení 4.9. v 7:55.

Prosím, aby děti věděly, kdo půjde již v pondělí 4.9. na oběd a kdo je nahlášený tento den do družiny. Ten kdo půjde po první vyučovací hodině domů a je přihlášený do družiny, musí mít lísteček s uvolněním nebo doprovod domů. Děti by měly vědět, od jakého data budou na obědy chodit.

V úterý budeme mít s dětmi čtyři vyučovací hodiny, od středy probíhá vyučování dle rozvrhu.

Rodiče zároveň prosím, aby se zaregistrovali co nejdříve do online pokladny. Informace jsou na webových stránkách školy, kde je i postup. Je potřeba znát IČO školy (65993497) a systém Vám vygeneruje variabilní symbol. Pokud by někdo měl problém s registrací, může se obrátit na pana zástupce Abrháma, abrham@zseden.cz.

Přeji Vám hezký poslední prázdninový víkend
Barbora Jandová

Comments are closed.