Archiv Září, 2017

Třídní schůzky

Hezký den, děkuji za účast na třídních schůzkách a pro rodiče, kteří se zúčastnit nemohli, přidávat přehled informací ze třídních schůzek. V případě zájmu je možnost nahlédnout do zápisu.

 • Nadační fond – v říjnu bude vyhlášena žákovská výtvarná soutěž o logo NF 
 • Komunikace rodičů s třídním učitelem 
 • Webové stránky, týdenní plán 
 • Pravidla vstupu do školy 
 • Omlouvání žáků 
 • Postup při řešení problémů 
 • Kalendář školního roku na webových stránkách 
 • projekt Edison 
 • Rodičovské kavárny (3.10., 16.1., 13.3., 15.5. )
 • Černá Hora – zřizovatel dočasně pozastavil výjezdy na ŠvP 
 • Školní online pokladna (platba panenky UNICEF, sponzorování levharta v ZOO) 
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti, podpis školního řádu 
 • Vztahy ve třídě, sociometrie 
 • Celé Česko čte dětem (vichova@zseden.cz) 
 • rozložení učiva podle rozvrhu 
 • způsob zadávání domácích úkolů, opravy, čtení, povinná četba, způsob práce s učebnicemi 
 • obaly na sešity, kontrola žákovských knížek, kontrola nadepsaných sešitů, pomoc při kontrole pomůcek 
 • tělesná výchova, oblečení dovnitř i ven 
 • zjištění zájmu o ŠvP 
 • akce třídy (bruslení, divadlo)

Pozvánka na 1. rodičovskou kavárnu

24.9.-29.9.

PO: ČJ-stavba slova, PS s. 19, PDVL-Keltové na našem území
ÚT: ČJ -příprava na diktát, M písemné násobení
ST: M-uč.s.11, ČJ -PS s.19
ČT: bruslení, PDVL krajská města, pětiminutovka

Třídní schůzky

Ve středu 27.9. v 17hod se konají první třídní schůzky.

Registrace do online pokladny

Prosím rodiče, kteří se ještě nezaregistrovali do online pokladny, aby tak učinili. Zároveň prosím o zaslání základní částky, která je 500 korun.( do fondu vybíráme celkem 700 korun plus družina u dětí, které do družiny chodí)
Předem děkuji za spolupráci
BJ

Srdíčkové dny

Od pondělí 18.9. do pátku 22.9. probíhají srdíčkové dny. Děti si mohou za 30 korun zakoupit magnetku, náramek nebo přívěsek a přispět tak na nemocné leukémií.

18.9.-22.9.

PO: ČJ slovní druhy uč.s. 11/4, PS s. 14/1a, 2, PDVL: pravěk, doba kamenná, doba bronzová a doba železná
ÚT: ČJ dělení hlásek, vyjmenovaná slova, M: uč. s. 7
ST: ČJ práce s textem, uč.s. 13, M uč.s 8 slovní úlohy
ČT: ČJ stavba slova, M- uč s. 8 vybraná cvičení, PDVL – Krajská města
PÁ: M-kolmé přímky, uč. s 22, ČJ- PS s. 18, uč.s.16, členění textu, PDVL – rostliny uč. s.9

Září/ říjen

V dalších týdnech nás čekají tyto akce.

27.9. 17.00 třídní schůzky
5.10. bruslení
4.10. focení třídy
12.10. bruslení
19.10. Divadelta – představení Připojená

11.-15.9.

ČJ – významy slov, slovní druhy opakování
M – sčítání, odčítání trojciferných čísel, násobení, dělení
PDVL – pravěk, doba kamenná, ekosystém, houby, Česká republika

PO: ČJ: PS s.3, M: uč. s.3, D: starší doba kamenná
ÚT: ČJ: PS s. 4(DÚ), M: s. 4
ST: ČJ: PS s. 5, slovní druhy, M: uč. s 5
ČT: ČJ: PS s.6, M:uč. s. 6, PDVL: vlastivěda – členění ČR
Pá: ČJ: slova citově zabarvená, PS s. 7/4, vypravování Fantastické prázdniny,M: přímky různoběžné a rovnoběžné, Přírodověda: ekosystém, uč. s. 7

Rozvrh hodin

Hezké odpoledne,
pro jistotu a pro kontrolu přidávám podrobnosti k rozvrhu.
PDVL: pondělí červená učebnice – dějiny
čtvrtek modrá učebnice – naše vlast
pátek přírodověda – člověk a jeho svět
v pátek nosíme geometrii včetně pravítek, kružítka, do sešitu patří podložka s linkami
každou středu si napíšeme krátký diktát
každý čtvrtek si napíšeme pětiminutovku z matematiky (8-10 příkladů z probírané látky)
v pondělí chodíme plavat, omluvení žáci budou mít na plavání kraťasy a obutí na převlečení a knihu na čtení

Hezký víkend
BJ