11.-15.9.

ČJ – významy slov, slovní druhy opakování
M – sčítání, odčítání trojciferných čísel, násobení, dělení
PDVL – pravěk, doba kamenná, ekosystém, houby, Česká republika

PO: ČJ: PS s.3, M: uč. s.3, D: starší doba kamenná
ÚT: ČJ: PS s. 4(DÚ), M: s. 4
ST: ČJ: PS s. 5, slovní druhy, M: uč. s 5
ČT: ČJ: PS s.6, M:uč. s. 6, PDVL: vlastivěda – členění ČR
Pá: ČJ: slova citově zabarvená, PS s. 7/4, vypravování Fantastické prázdniny,M: přímky různoběžné a rovnoběžné, Přírodověda: ekosystém, uč. s. 7

Comments are closed.