Archiv Září, 2017

Informace

Dnes jsem dala dětem dva formuláře (informace pro školu a potvrzení o způsobilosti). Prosím o jejich dodání do pondělí 11.9.

Prosím také o doplnění údajů do žákovské knížky (osobní údaje, kopie karty pojištěnce, podpis rodiče, variabilní symbol, číslo skříňky).

Do třídního fondu budu přes online pokladnu vybírat částku 700Kč.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den
B.Jandová

sešity

Od středy se již začínáme učit podle rozvrhu. Prosím, aby měly děti nachystaný úbor na tělocvik na ven i do tělocvičny. Plavání nám začne v pondělí 11.9.

Pokud si děti budou chtít předepsat sešity doma, mohou, popř. si je přinesou prázdné a nadepíšeme si je zítra společně ve škole. Všechny sešity, učebnice i žákovská knížka budou obalené.

Sešity si označíme takto:
sešit 523e:
český jazyk
diktáty
sloh
matematika
pětiminutovky
dějepis
vlastivěda
přírodověda
domácí úkoly
etická výchova

sešit 440
geometrie