Angličtina

Kdo chyběl ve čtvrtek 16.11. si pročte str. 15 v učebnici a vyplní str. 15 v pracovním sešitě.

Pomůcka:

Go to bed – Don’t go to bed.

Běž do postele – Nechoď do postele.

Comments are closed.