Archiv Prosinec, 2017

Přeji krásné a odpočinkové Vánoce :)

Doufám, že děti naberou opět energii k učení. V prvním lednovém týdnu si napíšeme opakovací pololetní práce. 

4.1. M – násobení a dělení, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování na tisíce, stovky, desítky, slovní úloha, rýsování kolmice, rovnoběžky

5.1. ČJ – předpony, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, párové souhlásky, slova zdrobnělá, slovní druhy, kategorie podstatných jmen a sloves

Vánoční dílničky

Děkuji všem rodičům a dětem za příjemné chvíle strávené při společném tvoření. Během dílniček přispěla třída do nadačního fondu částkou 1367 korun.

 

 

“Záliv”

Rekonstrukce komunikace před školou je již téměř dokončena a mrzí nás, že někteří řidiči nerespektují pravidla provozu v pěší zóně – tato pravidla uvádíme níže. Ve věci zakázaného dlouhodobého parkování aut v našem „zálivu“, které ohrožuje bezpečnost žáků,  spolupracujeme s odborem dopravy, o součinnost byla požádána Městská policie.

Jana Churáčková, ředitelka školy

  • 39

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou “Konec obytné zóny”.

 (3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

 (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

18.12. – 21.12.

Po: ČJ – PS s. 56, zvratná slovesa, PDVL – románský sloh a Kosmas, uč. s. 18, 19

vyučování 22.12.

V pátek 22.12. končí vyučování v 11:40.

Několik obrázků z nebeské návštěvy 🙂

Neštovice info

Ve třídě se objevily neštovice, informuji pro případ, že některé děti neštovice ještě neměly.

B.J.

Poslední předvánoční týden

V předvánočním týdnu nás čekají tyto akce:

středa – návštěva kina Hostivař, film Maxinožka, do malého batůžku si děti vezmou svačinu, penál, žákovskou knížku a učebnici z matematiky, popř. korunky na popcorn, kino bude hrazeno z fondu přes online pokladnu

čtvrtek – předvánoční burza, děti mohou prodávat vybrané předměty, prodej jídla a nápojů není povolen

pátek – v pátek si uděláme třídní besídku, děti si mohou přinést dárečky pro kamarády, cukroví, penál, žákovskou knížku

kontrola pomůcek

Prosím o kontrolu penálů, několika dětem stále chybí v penále lepidlo, nůžky a malé pravítko, tyto pomůcky potřebujeme opravdu často a děti nemohou pracovat. Připomínám, že vždy v pátek máme geometrii a děti potřebují dlouhé pravítko, trojúhelník a kružítko.

Děkuji za spolupráci

B.Jandová

Pozvánka