4.12.-8.12.

ČJ – slovní druhy, vyjmenovaná slova, M – sčítání a odčítání v oboru so 10000

Po- ČJ – uč. s.39, PDVL – Přemyslovci, pracovní list

ÚT- ČJ -H.CH.Andersen, M – uč. s. 32

ST: M.uč.s. 33, ČJ – diktát, PS s. 46/47

ČT: M-uč. s. 34, ČJ-PS s. 48, PDVL, měřítko mapy, vysvětlivky, směrová růžice

Pá: M-pravý úhel, uč. s. 5O, PDVL – ekosystém les, jména rodová a druhová, ČJ – PS s. 49

Comments are closed.