Přeji krásné a odpočinkové Vánoce :)

Doufám, že děti naberou opět energii k učení. V prvním lednovém týdnu si napíšeme opakovací pololetní práce. 

4.1. M – násobení a dělení, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování na tisíce, stovky, desítky, slovní úloha, rýsování kolmice, rovnoběžky

5.1. ČJ – předpony, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, párové souhlásky, slova zdrobnělá, slovní druhy, kategorie podstatných jmen a sloves

Comments are closed.