Hezké oslavy čarodějnic :)

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii . Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňovány s gaelským svátkem.

Comments are closed.