Archiv Květen, 2018

zkrácené vyučování 1.6.

Dne 1.6. končí vyučování ve 12:35

Sportovni den

Zítra se sejdeme s dětmi na hřišti v 7:55. Děti budou mit na sobě sportovni oblečeni a s sebou pití. Batoh se svačinou si nechaji ve skříňce.

Písemné práce

Pololetní písemnou práci z českého jazyka si napíšeme v pondělí 4.6., doporučuji zopakovat slova souznačná, protikladná a mnohoznačná, slova citově zabarvená, kategorie podstatných jmen, shodu podmětu s přísudkem, stavbu věty (základní skladební dvojice), slovní druhy a větné vzorce

Opakovací práci z vlastivědy (modrá učebnice) si napíšeme ve čtvrtek 7.6. Děti by si měly zopakovat sousední země ČR, kraje ( počet a příklady), typy map, směrovou růžici, nejvýznamější toky ČR, typy vodních nádrží, podnebí ČR (V jakém se nachází podnebném pásu), typy průmyslu. Cílem je, aby se děti orientovaly a k učivu se ještě jednou vrátily, ne aby se učily celé stránky zpaměti.

Sportovní den

Ve čtvrtek 31.5. čeká děti sportovní den. Budou mít připravené sportovní oblečení, žákovskou knížku, pití a svačinu. Vyučování bude končit jako obvykle ve 12:35.

28.5. – 1.6.

Po – EV – přednáška policie, ČJ – PS s. 54, PDVL – Jagellonci na českém trůně

Ut- Čj- vzory podst.jm, PS s.56,M 0pakovani, uc.s.46

St- Čj uč.s.139

pololetní písemná práce M

Pololetní písemnou práci z matematiky si napíšeme 30.5. ve středu. Děti si zopakují písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, porovnávání čísel, výpočet neznámého čísla z rovnice, zlomky a rýsování obdélníku, čtverce.

21.-25.5.

Po: ČJ – PS s. 50, PDVL – Jiří z Poděbrad

ÚT: M – vztahy mezi čísly s. 29,30, ČJ – PS s. 51, procvičování
ST: ČJ – PS s 51, M – aritmetický průměr, uč. s. 38

ČT: M – práce s diagramy, prac.list, ČJ – shoda podmětu s přísudkem, procvičování, PS s. 53

PÁ: M – obvod, obsah, grafické sčítání, ČJ – PS s. 54, čtení, PDVL – ekosystém park

14.-18.5.

Po – ČJ – opakujeme základní skladební dvojice a shoda podmětu s přísudkem, PDVL – konec husitství, prac. list

ÚT – M – přímá úměrnost uč. s. 20, 21, ČJ – PS s. 47

ST – ČJ -PS s. 48, M – obsah obdélníku

ČT – M – obsah čtverce, ČJ – věta a souvětí, větné vzorce, PDVL – referáty, opakování

Pá – M – obvod, obsah procvičování, ČJ – čárka ve větě – oslovení, citoslovce, PDVL – ekosystém louka, živočichové

 

 

GDPR

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek  v září 2018.

9.5.-11.5.

ST: ČJ – PS s. 44, shoda podmětu s přísudkem, M – zlomky, pracovní list

ČT: ČJ – PS s. 45, M – uč. s. 43, 44, PDVL – referáty, poznáváme ČR

PÁ: M – rýsování rovnoběžníků, ČJ – sloh dokončení příběhu, shoda podmětu s přísudkem, PS s. 46, PDVL – léčivky, ekosystém louka