14.-18.5.

Po – ČJ – opakujeme základní skladební dvojice a shoda podmětu s přísudkem, PDVL – konec husitství, prac. list

ÚT – M – přímá úměrnost uč. s. 20, 21, ČJ – PS s. 47

ST – ČJ -PS s. 48, M – obsah obdélníku

ČT – M – obsah čtverce, ČJ – věta a souvětí, větné vzorce, PDVL – referáty, opakování

Pá – M – obvod, obsah procvičování, ČJ – čárka ve větě – oslovení, citoslovce, PDVL – ekosystém louka, živočichové

 

 

Comments are closed.