Písemné práce

Pololetní písemnou práci z českého jazyka si napíšeme v pondělí 4.6., doporučuji zopakovat slova souznačná, protikladná a mnohoznačná, slova citově zabarvená, kategorie podstatných jmen, shodu podmětu s přísudkem, stavbu věty (základní skladební dvojice), slovní druhy a větné vzorce

Opakovací práci z vlastivědy (modrá učebnice) si napíšeme ve čtvrtek 7.6. Děti by si měly zopakovat sousední země ČR, kraje ( počet a příklady), typy map, směrovou růžici, nejvýznamější toky ČR, typy vodních nádrží, podnebí ČR (V jakém se nachází podnebném pásu), typy průmyslu. Cílem je, aby se děti orientovaly a k učivu se ještě jednou vrátily, ne aby se učily celé stránky zpaměti.

Comments are closed.