Run and help a učebnice

Vzhledem k tomu, že děti po výletě do Legolandu většinou odpočívaly doma, budou mít zítra připravené učebnice pro 5. třídu ve třídě a odnesou si je společně s vysvědčením. Platby za poškozené učebnice, které jsem nedostala do dneška, jsem zadala ke stržení prostřednictvím online pokladny.

Budeme rádi, pokud se před prázdninami sejdou příspěvky za Run and help, které si děti vyběhaly. Vybranou částku jsme se rozhodli věnovat Nadačnímu fondu ZŠ Eden a za jakoukoliv podporu charitativní akce za všechny děti sponzorům děkuji.

 

Comments are closed.