Důležitá sdělení:

příprava na diktát PS 76/D

Omlouvám se za předchozí překlep a děkuji za upozornění.

pololetní písemná práce M

Pololetní písemnou práci z matematiky si napíšeme 30.5. ve středu. Děti si zopakují písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, porovnávání čísel, výpočet neznámého čísla z rovnice, zlomky a rýsování obdélníku, čtverce.

GDPR

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek  v září 2018.

Informace k učivu

Vzhledem k vyššímu počtu žádostí o uvolnění v pondělí 7.5. nebudu s dětmi probírat nové učivo.

Děti pracují na malých referátech do PDVL, ve kterých zazní informace o památce, kterou navštívily (v jakém se nachází kraji, obrázek a několik zajímavostí).

V pátek nás čeká malé opakování z přírodovědy, k přípravě poslouží dětem otázky v učebnici, které jsme si ve škole opakovali.

Příprava na diktát: PS s. 74/2

Vyšíváme

       

Den veselých hlaviček

      

Hezké oslavy čarodějnic :)

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii . Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňovány s gaelským svátkem.

Rodičovská kavárna

Opakování PDVL

V pátek 27.4. si napíšeme opakování na téma polní plodiny.

Legoland v Německu – zájezd

Vážení rodiče, omlouváme se za nejednotné informace, které jsme vám podávali v souvislosti s plánovaným zájezdem do Legolandu dne 27. 6. 2018. Momentálně jednáme o navýšení kapacity zájezdu a platba pro přihlášené děti bude definitivně uzavřena 10. 5. 2018 (v tento den musí být částka již připsána na účet školní online pokladny). Informace o této akci školní družiny naleznete na webové stránce školní družiny.

Děkujeme za pochopení

Jana Churáčková, ředitelka školy