Důležitá sdělení:

Rodičovské kavárny

Srdečně Vás zveme na 2. rodičovskou kavárnu, která se bude konat v úterý 16. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně.

  • Probíranými tématy budou alternativy v učení.
  • Povíme Vám něco více o spolupráci se skvělými umělci v programu Kreativní partnerství, do kterého se v naší škole zapojuje čím dál více tříd. Ukážeme Vám, jak tento program (nejen umělecky) obohatil učení v některých třídách a jaké z něj byly v minulém roce překrásné výstupy.
  • Také se budeme věnovat programu Učitel naživo, jemuž se naše škola stala partnerem. Máme možnost pomáhat “učícím se učitelům”. Ti naši školu navštěvují a zapojují se do běžného vyučovacího procesu.

Možná zrovna Vašich dětí se programy týkají nebo týkat budou. Přijďte se o nich něco nového dozvědět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje.

Těšíme se na Vás.

zkrácené vyučování

Dne 12.ledna je v souvislosti s volbou prezidenta zkráceno vyučování. Vyučování končí v 11:40.

Lednový program

V lednu nás čekají tyto akce:

11.1. ve čtvrtek  – dopolední program v Toulcově dvoře, s sebou svačinu, pití, legitimaci nebo dva lístky na tramvaj, penál a žákovskou knížku

18.1., 25.1. a 1.2. bruslení, učení s sebou dle rozvrhu

Přeji krásné a odpočinkové Vánoce :)

Doufám, že děti naberou opět energii k učení. V prvním lednovém týdnu si napíšeme opakovací pololetní práce. 

4.1. M – násobení a dělení, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování na tisíce, stovky, desítky, slovní úloha, rýsování kolmice, rovnoběžky

5.1. ČJ – předpony, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, párové souhlásky, slova zdrobnělá, slovní druhy, kategorie podstatných jmen a sloves

Vánoční dílničky

Děkuji všem rodičům a dětem za příjemné chvíle strávené při společném tvoření. Během dílniček přispěla třída do nadačního fondu částkou 1367 korun.

 

 

“Záliv”

Rekonstrukce komunikace před školou je již téměř dokončena a mrzí nás, že někteří řidiči nerespektují pravidla provozu v pěší zóně – tato pravidla uvádíme níže. Ve věci zakázaného dlouhodobého parkování aut v našem „zálivu“, které ohrožuje bezpečnost žáků,  spolupracujeme s odborem dopravy, o součinnost byla požádána Městská policie.

Jana Churáčková, ředitelka školy

  • 39

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou “Konec obytné zóny”.

 (3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

 (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

vyučování 22.12.

V pátek 22.12. končí vyučování v 11:40.

Několik obrázků z nebeské návštěvy 🙂

Neštovice info

Ve třídě se objevily neštovice, informuji pro případ, že některé děti neštovice ještě neměly.

B.J.

Poslední předvánoční týden

V předvánočním týdnu nás čekají tyto akce:

středa – návštěva kina Hostivař, film Maxinožka, do malého batůžku si děti vezmou svačinu, penál, žákovskou knížku a učebnici z matematiky, popř. korunky na popcorn, kino bude hrazeno z fondu přes online pokladnu

čtvrtek – předvánoční burza, děti mohou prodávat vybrané předměty, prodej jídla a nápojů není povolen

pátek – v pátek si uděláme třídní besídku, děti si mohou přinést dárečky pro kamarády, cukroví, penál, žákovskou knížku