Důležitá sdělení:

Co nás čeká v červnu – doplnění

Připomínám, že ve středu nás čeká běh RUN and HELP, budeme s dětmi běhat druhou vyučovací hodinu.

Děti by měly mít s sebou vhodnou láhev na pití. Učení si vezmou vše podle rozvrhu.

 

V pátek jdeme do kina Hostivař. Děti potřebují dva lístky na tramvaj nebo lítačku. S sebou budou mít pouze malý batůžek ( ne aktovku), budou potřebovat žákovskou knížku, penál a svačinu. Návrat do školy bude kolem půl dvanácté. VYUČOVÁNÍ BUDE KONČIT VE 12:35.

 

V pondělí si s dětmi zopakujeme hravou formou poslední látku z dějepisu. Prázdniny už jsou za dveřmi, ale budu ráda, když si děti látku pročtou a zodpoví si otázky na konci kapitol od husitství dále.

Čtenářské deníky

Do pondělí 11.6. děti odevzdávají vypracované čtenářské deníky.

červnové aktivity

Děti čekají do konce školního roku ještě hezké akce:

13. 6. Run and help, charitativní akce

15. 6. navštívíme kino Hostivař, film Planeta Česko, cena 99 Kč

22.6. třídní výlet, fotbalgolf a minigolf v Modřanech, cena 50 Kč, návrat během 5. vyučovací hodiny

divadlo Karavana, cena 60 korun – termín bude upřesněn

Prosím o kontrolu účtů a případné doplnění částky tak, aby se děti mohly akcí účastnit.

 

zkrácené vyučování 1.6.

Dne 1.6. končí vyučování ve 12:35

Sportovni den

Zítra se sejdeme s dětmi na hřišti v 7:55. Děti budou mit na sobě sportovni oblečeni a s sebou pití. Batoh se svačinou si nechaji ve skříňce.

Písemné práce

Pololetní písemnou práci z českého jazyka si napíšeme v pondělí 4.6., doporučuji zopakovat slova souznačná, protikladná a mnohoznačná, slova citově zabarvená, kategorie podstatných jmen, shodu podmětu s přísudkem, stavbu věty (základní skladební dvojice), slovní druhy a větné vzorce

Opakovací práci z vlastivědy (modrá učebnice) si napíšeme ve čtvrtek 7.6. Děti by si měly zopakovat sousední země ČR, kraje ( počet a příklady), typy map, směrovou růžici, nejvýznamější toky ČR, typy vodních nádrží, podnebí ČR (V jakém se nachází podnebném pásu), typy průmyslu. Cílem je, aby se děti orientovaly a k učivu se ještě jednou vrátily, ne aby se učily celé stránky zpaměti.

Sportovní den

Ve čtvrtek 31.5. čeká děti sportovní den. Budou mít připravené sportovní oblečení, žákovskou knížku, pití a svačinu. Vyučování bude končit jako obvykle ve 12:35.

pololetní písemná práce M

Pololetní písemnou práci z matematiky si napíšeme 30.5. ve středu. Děti si zopakují písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, porovnávání čísel, výpočet neznámého čísla z rovnice, zlomky a rýsování obdélníku, čtverce.

GDPR

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek  v září 2018.

Informace k učivu

Vzhledem k vyššímu počtu žádostí o uvolnění v pondělí 7.5. nebudu s dětmi probírat nové učivo.

Děti pracují na malých referátech do PDVL, ve kterých zazní informace o památce, kterou navštívily (v jakém se nachází kraji, obrázek a několik zajímavostí).

V pátek nás čeká malé opakování z přírodovědy, k přípravě poslouží dětem otázky v učebnici, které jsme si ve škole opakovali.

Příprava na diktát: PS s. 74/2