Důležitá sdělení:

Organizace prvního týdne šk. roku 2018/2019

pondělí 3.9.2018

 • zahájení šk. roku v 7:55 před budovou školy
 • jedna vyuč. hodina (do 8:45), přinést lístek, když žák půjde domů bez doprovodu (ostatní ŠD)
 • oběd od 10:00, přinést lístek, kdy žák začne chodit na obědy

úterý 4.9.2018

 • do 11:40
 • třídnické práce
 • přinést aktovku, penál, pošťáka, přezůvky, svačinu + pití

od středy 5.9.2018 se budeme učit podle rozvrhu

Užijte si poslední prázdninový víkend.

Moc se na Vás těším.

Vaše třídní učitelka Ivana Machová

Týdenní plán posledního školního týdne (25.6. – 29.6.)

Vyučování  v tomto týdnu končí v 11:40 hodin, v pátek v 9:30.

PO 25.6.
 • začíná vybírání učebnic – děti přes víkend dohledají následující učebnice: český jazyk, matematika, prvouka, čítanka, hudební výchova = v učebnicích bude doplněna zadní tabulka se jménem žáka a školním rokem (2017/2018), učebnice budou vyčištěné, případně slepené
 • pracovní sešity si děti nechávají
 • odevzdání šatních skříněk – skřínky budou vyklizené, vyčištěné od samolepek, nápisů atp. = děti se v tomto týdnu již nepřezouvají
ÚT 26.6.
 • od 8:00 do 8:45 hodin se koná náhrada běhu Run and help
 • pokračuje vybírání učebnic
 • děti domů odnesou výkresy, kufříky, sešity, tělocvičné převlečení
ST 27.6.
 • většina dětí bude v Legolandu, zbytek třídy = úklid třídy, stolní hry, film, pobyt venku
ČT 28.6.
 • rozdání učebnic pro 4. ročník
PÁ 29.6.
 • předání vysvědčení, 8:45 rozloučení s absolventy na školním hřišti, cca 9:30 konec

Návrat paní učitelky Machové

Potvrzeno sdělením paní učitelky Machové:

Počátkem září se bude paní učitelka vracet ke své třídě.

Týdenní plán (11.6. – 15.6.)

V pondělí 11.6. odpadá hodina hudební výchovy.

MA Stovková tabulka

Dělení jako postupné odčítání

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 73 – 76

ČJ Slovesa – čas, osoba, číslo UČ str. 107 – 109

+ PS

ČT Pražské začátky

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 88 – 89

vlastní kniha

SL Popis osoby – tatínek  
PRV Pečujeme o své zdraví – žijeme zdravě

Společné znaky s ostatními živočichy

UČ str. 69 – 71
VV Rozlišení vizuálně obrazných vyjádření – ilustrace textu  
Práce s papírem  
HV Hodina odpadá  
TV Závodivé hry v tělocvičně a na hřišti  

 

Týdenní plán (4.6. – 8.6.)

MA Odhadujeme, předpovídáme

Stovková tabulka

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 71 – 74

ČJ Podstatná jména – životnost, číslo, pád UČ str. 100 – 103

+ PS

ČT Motýl pro tebe

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 84 – 87

vlastní kniha

SL Vypravování – barvy, přirovnání UČ str. 105
PRV Pečujeme o své zdraví

–žijeme zdravě

 

UČ str. 67 – 69

VV Principy dekorativní tvorby – kombinované techniky,  
ZOO – modelovací hmota  
HV Taneční improvizace na různé druhy hudby

Píseň: Na tý louce zelený

 

UČ str. 79

TV Zdravotní a relaxační cviky  

Týdenní plán (28.5. – 1.6.)

MA Číselný výraz a krokování

Stovková tabulka

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 69 – 74

ČJ Opakování a upevňování učiva o slovních druzích

Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád

UČ str. 96 – 101

+ PS

ČT Jarní poezie

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

 

vlastní kniha

SL Vypravování – podle obrázkové osnovy  
PRV Pečujeme o své zdraví

– zásady správné výživy, žijeme zdravě

 

UČ str. 67 – 68

VV Nabídka různých výtvarných technik  
Péče o květiny – změny v přírodě v průběhu ročních období – přímé pozorování  
HV Hudební teorie – dělení hudebních nástrojů, předvětí, závětí UČ str. 73 – 74
TV Závodivé hry v tělocvičně a na hřišti  

Týdenní plán (21.5. – 25.5.)

MA Běžné násobení dvoumístného čísla – procvičování a upevňování učiva

Neposedové v násobilkových obdélnících

Běžné násobení trojmístného čísla

 

UČ str. 65 – 68

ČJ Slovní druhy

·         předložky, spojky, částice, citoslovce

Opakování a upevňování učiva

UČ str. 93 – 96

+

PS

ČT Lesní žínka

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 77 – 80

vlastní kniha

SL Přirovnání, přísloví  
PRV Zdraví

·         naše tělo

·         pečujeme o své zdraví

 

UČ str. 66 – 67

 

VV Když si náš dědeček babičku bral – malba postav  
Konstrukční činnost – stavebnice  
HV Hudební teorie – dělení hudebních nástrojů

Píseň: Až já pojedu přes ten les

 

UČ str. 72 – 73

TV Atletika – hod míčkem do dálky  

 

Pozor, opět vši!

Ve třídě se opět vyskytly vši.
Připomínáme rodičům nezbytnost pravidelných kontrol u dětí, a zejména důslednou léčbu až do konce, tedy včetně vyčesávání a likvidace hnid.

Osobní údaje

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás
žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5.
2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a
podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do
doby konání třídních schůzek v září 2018.

Týdenní plán (14.5. – 18.5.)

MA Běžné násobení dvoumístného čísla – procvičování a upevňování učiva

Počítání s ciferníkem

Neposedové v násobilkových obdélnících

 

UČ str. 65 – 67

ČJ Slovní druhy

·         číslovky

·         slovesa

·         příslovce

UČ str. 90 – 92

+

PS

ČT O drahokamech na Kozákově

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 73 – 75

vlastní kniha

SL Popis hračky – podle osnovy prezentace práce
PRV Zdraví

·         naše zdraví

·         růst a vývoj

 

UČ str. 64 – 65

 

VV Grafičák – grafická koláž  
Prstové loutky – práce ve skupině (dokončování práce)  
HV Hudební abeceda – zápis not do notové osnovy

Píseň: Ó, řebíčku zahradnický

 

UČ str. 71

TV Atletika – nácvik polovysokého startu