Nezařazené:

Druhý díl pracovních sešitů z matematiky nalezen ve škole

2. díl PS za MA se podařilo objevit, děti jej dnes přinesly domů.

Dvě děti ale PS mají pravděpodobně doma.

Nek.

Rodiče, zdravím!

Tento týden se věnujeme tomu, abychom se vzájemně poznali a abychom si připomněli, jaká pravidla vzájemného jednání by v naší třídě měla platit.
Zároveň se věnujeme opakování a upevňování učiva z českého jazyka – všechna probraná vyjmenovaná slova, v matematice procvičujeme násobilku a pokračujeme v učebnici na stranách 49 a 50, v prvouce jsme se začali zabývat učivem o stavbě rostlin.
Dětem doporučuji každodenní hlasité čtení alespoň jedné strany souvislého textu.
Nekvapilová

Šatní skříňky – vyklidit do pondělí 27. 6.

V pondělí 27. 6. již musí zůstat šatní skříňky otevřené. V úterý 28. 6. proběhne jejich kontrola..

Rozvrh hodin

1c