Třída:

15.1.-19.1.

PO: ČJ PS s. 61, slovní druhy procvičování, PDVL – Přemyslovci – s. 20, Přemysl Otakar I., zakládání měst

Út: ČJ PS s. 62, M uč. s. 48

8.1.-12.1.

Po- ČJ PS. s. 59

ÚT- ČJ PS s. 60/10, M uč. s. 42/2, pracovní list

ST- ČJ slovní druhy, práce s básní, M uč s. 45

ČT- Toulcův dvůr

Pá- M –  geometrické útvary, ČJ PS s. 61, PDVL lesní patra, písemné zkoušení

 

3.1.-5.1.

ST: ČJ – PS s. 58, M-uč. s. 41
ČT: M – pololetní práce, ČJ – slovesa, PS s. 58/4, 59/5,6, PDVL – uč. s. 25,26
Pá: M – uč.s. 56, ČJ – pololetní práce, sloh prac.list, PDVL – rostliny našich lesů

18.12. – 21.12.

Po: ČJ – PS s. 56, zvratná slovesa, PDVL – románský sloh a Kosmas, uč. s. 18, 19

11.12.-15.12.

Po: ČJ- vlastní jména, uč. s. 48, PDVL – Přemyslovci

ÚT: M- uč.s. 34, 36, 37/10, ČJ – PS s. 52

ST: M- uč. s. 37, ČJ – PS s. 53/2,3

ČT: M-uč.s. 38, ČJ – Jan Werich, sloh, PDVL – orientace v krajině s. 20, 21

Pá: M – uč.s.56, ČJ – PS s 54, PDVL – rostliny našich lesů

4.12.-8.12.

ČJ – slovní druhy, vyjmenovaná slova, M – sčítání a odčítání v oboru so 10000

Po- ČJ – uč. s.39, PDVL – Přemyslovci, pracovní list

ÚT- ČJ -H.CH.Andersen, M – uč. s. 32

ST: M.uč.s. 33, ČJ – diktát, PS s. 46/47

ČT: M-uč. s. 34, ČJ-PS s. 48, PDVL, měřítko mapy, vysvětlivky, směrová růžice

Pá: M-pravý úhel, uč. s. 5O, PDVL – ekosystém les, jména rodová a druhová, ČJ – PS s. 49

27.11.-1.12.

PO: ČJ- Jiří Žáček, slovní druhy, PDVL – Přemyslovci

20.11. – 24.11.

M – písemné dělení, ČJ – vyjmenovaná slova, PDVL – státní svátky, státní symboly, Přemyslovci

PO: ČJ – slovní druhy, pracovní list, PDVL – státní svátky

ÚT: ČJ-PS s 41, M-uč. s. 27, dělení

ST: ČJ – PS s. 42, M – uč. s. 27, dělení

ČT: ČJ – slovní druhy prac.list, M – uč. s.27, PDVL opakování, mapy

PÁ: M – geo uč.s.47, ČJ – PS s. 44, PDVL – obratlovci

13.-16. 11.

PO: ČJ-čtvrtletní práce, PDVL – Český stát, první Přemyslovci

ÚT: M- uč. s. 25, ČJ-PS s. 39/40

ST: M- pracovní list procvičování, ČJ – PS s. 41/4, 5

ČT: M- čtvrtletní práce, ČJ – vymenovaná slova procvičování, PDVL – státní symboly, pracovní list

30.10.- 3.11.

zkoušíme vyjmenovaná slova(ČJ), začínáme písemné dělení(M)

PO: ČJ – slovní druhy v textu, vyjmenovaná slova procvičování, PDVL – s.13, Velkomoravská říše

ÚT: M- písemné dělení úvod, ČJ – PS s. 33

ST: M-písemné dělení prac.list, ČJ- uč. s. 35

ČT: M-procvičování, pracovní list, PDVL – mapa kraje

PÁ: M- rýsování kolmic, rovnoběžek, ČJ – vyjm. slova po M, popis osoby, PDVL – plod