Týdenní plány:

21.-25.5.

Po: ČJ – PS s. 50, PDVL – Jiří z Poděbrad

ÚT: M – vztahy mezi čísly s. 29,30, ČJ – PS s. 51, procvičování
ST: ČJ – PS s 51, M – aritmetický průměr, uč. s. 38

14.-18.5.

Po – ČJ – opakujeme základní skladební dvojice a shoda podmětu s přísudkem, PDVL – konec husitství, prac. list

ÚT – M – přímá úměrnost uč. s. 20, 21, ČJ – PS s. 47

ST – ČJ -PS s. 48, M – obsah obdélníku

ČT – M – obsah čtverce, ČJ – věta a souvětí, větné vzorce, PDVL – referáty, opakování

Pá – M – obvod, obsah procvičování, ČJ – čárka ve větě – oslovení, citoslovce, PDVL – ekosystém louka, živočichové

 

 

9.5.-11.5.

ST: ČJ – PS s. 44, shoda podmětu s přísudkem, M – zlomky, pracovní list

ČT: ČJ – PS s. 45, M – uč. s. 43, 44, PDVL – referáty, poznáváme ČR

PÁ: M – rýsování rovnoběžníků, ČJ – sloh dokončení příběhu, shoda podmětu s přísudkem, PS s. 46, PDVL – léčivky, ekosystém louka

23. – 27.4.

PO: ČJ – PS s. 32, PDVL – Husitství,Mistr Jan Hus

ÚT: M – zlomky, uč. 12, 13, ČJ – Základní skladební dvojice, práce s textem
ST: M- s.16, 17, ČJ – základní skladební dvojice, procvičování

ČT: M – s. 17, 32, ČJ – vzory předseda, soudce, PDVL – ochrana přírody, s. 44/45

Pá: M – rovnoběžník, s.6, 10, ČJ – PS s. 39, PDVL – živočichové našich polí, s. 40-42

doma procvičujeme písemné násobení dvouciferným činitelem, vzory podstatných jmen