Týdenní plány:

23.10.-25.10.

ČJ – vyjmenovaná slova, M-písemné násobení, PDVL – časová osa, opakování (Na další týden plánovaná pětiminutovka, ke každému krajskému městu se naučíme dvě informace)

Po: ČJ vyjmenovaná slova opakování, PDVL – časová osa, skupinová práce opakování

ÚT: ČJ – popis osoby, uč.s.33, M- uč. písemné násobení

ST: M – opakování pracovní list, ČJ PS.s. 33/6

16.10.-19. 10.

Po: ČJ- vyjmenovaná slova,PS.s 28, PDVL- Sámova říše, české pověsti

ÚT: ČJ-PS s. 29, vyjmenovaná slova, M- uč.s.19

ST: ČJ-PS s.32, M-pracovní list

ČT: ČJ-vyjmenovaná slova, Divadelta, PDVL-zápis Ostrava, Zlín

 

9.10. – 13.10.

Po: ČJ-předpony, tvorba plakátů, PDVL-Slované, Sámův kmenový svaz

ÚT: ČJ-PS s.24, M – uč. s. 15 vybraná cvičení

ST: M- s. 18,19/14 písemné násobení, ČJ – práce s textem 

 

2.10.-6.10.

PO: ČJ-podstatná jména, slovesa, PDVL-příchod Slovanů na naše území

ÚT: M- uč s. 13, ČJ – PS s. 21

ST: M-uč s.14/79, ČJ- pády, pádové otázky

ČT: M-uč.14/82, PDVL- krajská města s. 10

Pá: M-geo pracovní list, ČJ PS s. 23, PDVL- semenné rostliny stavba těla

24.9.-29.9.

PO: ČJ-stavba slova, PS s. 19, PDVL-Keltové na našem území
ÚT: ČJ -příprava na diktát, M písemné násobení
ST: M-uč.s.11, ČJ -PS s.19
ČT: bruslení, PDVL krajská města, pětiminutovka

18.9.-22.9.

PO: ČJ slovní druhy uč.s. 11/4, PS s. 14/1a, 2, PDVL: pravěk, doba kamenná, doba bronzová a doba železná
ÚT: ČJ dělení hlásek, vyjmenovaná slova, M: uč. s. 7
ST: ČJ práce s textem, uč.s. 13, M uč.s 8 slovní úlohy
ČT: ČJ stavba slova, M- uč s. 8 vybraná cvičení, PDVL – Krajská města
PÁ: M-kolmé přímky, uč. s 22, ČJ- PS s. 18, uč.s.16, členění textu, PDVL – rostliny uč. s.9

11.-15.9.

ČJ – významy slov, slovní druhy opakování
M – sčítání, odčítání trojciferných čísel, násobení, dělení
PDVL – pravěk, doba kamenná, ekosystém, houby, Česká republika

PO: ČJ: PS s.3, M: uč. s.3, D: starší doba kamenná
ÚT: ČJ: PS s. 4(DÚ), M: s. 4
ST: ČJ: PS s. 5, slovní druhy, M: uč. s 5
ČT: ČJ: PS s.6, M:uč. s. 6, PDVL: vlastivěda – členění ČR
Pá: ČJ: slova citově zabarvená, PS s. 7/4, vypravování Fantastické prázdniny,M: přímky různoběžné a rovnoběžné, Přírodověda: ekosystém, uč. s. 7