Vyšíváme

       

Den veselých hlaviček

      

Hezké oslavy čarodějnic :)

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii . Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňovány s gaelským svátkem.

Rodičovská kavárna

Opakování PDVL

V pátek 27.4. si napíšeme opakování na téma polní plodiny.

Legoland v Německu – zájezd

Vážení rodiče, omlouváme se za nejednotné informace, které jsme vám podávali v souvislosti s plánovaným zájezdem do Legolandu dne 27. 6. 2018. Momentálně jednáme o navýšení kapacity zájezdu a platba pro přihlášené děti bude definitivně uzavřena 10. 5. 2018 (v tento den musí být částka již připsána na účet školní online pokladny). Informace o této akci školní družiny naleznete na webové stránce školní družiny.

Děkujeme za pochopení

Jana Churáčková, ředitelka školy

dopravní výchova – helma s sebou

Dne 25.4. budou mít děti hodinu dopravní výchovu. Doporučuji přinést si do školy vlastní helmu na kolo (doporučujeme z hygienických důvodů).

Sběr papíru

Dne 26. 4. a 27. 4. bude probíhat sběr papíru. Zvážený papír bude možné odevzdávat v těchto dnech od 7:30 do 7:55.

 

Jarmark – informace

Děti si na jarmarku vybraly 717 korun. Ve třídě se společně domluvíme, za co peníze utratíme.

Den veselých hlaviček

Školní parlament pořádá ve středu 18.4. Den veselých hlaviček. Děti si mohou obléknout různé klobouky, paruky nebo jiné ozdoby hlavy.