BEZPEČNÝ INTERNET

Vážení rodiče, internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro Vaše výchovné působení na Vaše děti – naše žáky.

(autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek)

ZŠ-Eden_bezpečné-používání-internetu-pro-rodiče

Střípky ze ŠVP