Pozvánka

Vánoční dílničky

Hezký den, ráda bych pozvala rodiče s dětmi na malé setkání u vánočního tvoření. Vánoční dílničky se budou konat v pondělí 18.12. od 16.00. Dobrá nálada a cukroví vítáno 🙂

B.J.

ŠVP

ŠVP – PLATBY

 

      Vážení rodiče, do dnešního dne 30. 11. měla být uhrazena zálohová platba 1500 Kč na ŠVP. Ze 115 dětí, které se závazně přihlásily, nemá provedenou platbu 37 dětí. V jednotlivých třídách je tento stav (počet nezaplacených/celkový počet přihlášených) : Žabičky  –  4/13, 4.A –  10/18, 4.B  – 4/19, 4.C – 3/21, 5.B – 10/22  a  6.A  –  6/22. Žádáme Vás, kterých se to týká, o neprodlené zaslání zálohy do školní pokladny a zároveň o informaci na mail třídního učitele o uhrazení částky. Pokud  by vysoký počet nezaplacených záloh i nadále zůstal, budeme nuceni ŠVP zrušit nebo vyloučit některé třídy.

Odvolané hodiny

V pátek 1.11. je odvolaná 5. a 6. hodina, děti budou končit v 11:40.

PDVL – vlastivěda

Příští týden se budeme psát opakování z témat státní symboly, ČR – demokratický stát, státní svátky (viz. pracovní list)

Angličtina

Kdo chyběl ve čtvrtek 16.11. si pročte str. 15 v učebnici a vyplní str. 15 v pracovním sešitě.

Pomůcka:

Go to bed – Don’t go to bed.

Běž do postele – Nechoď do postele.

Básnička k naučení

Pro děti, které chyběly, přidávám básničku k naučení.

Zimní den

Vítr nese zimní něhu

štípe, až to zebe

tančí na navátém sněhu

volá na mě z nebe

 

Foukám květy z křišťálu

kraj je bez nich pustý

nemám na to píšťalu

hvízdám jen tak ústy

 

nemám ani paletu

krajkou zdobím keře

v divotvorném baletu

stírám stopy zvěře.

Tripartitní setkání

Na tripartitní setkání se prosím přihlašujte přes následující odkaz. V případě potíží mě neváhejte kontaktovat. 

https://doodle.com/poll/2trtc65beatkb655

BJ

Divadlo

Dne 2.11. nás čeká s dětmi návštěva Strašnického divadla. Hra má název Letem světem aneb taneční zeměpis, hraje soubor Rozmarýn. Divadlo bude hrazeno z třídního fondu. Učení si vezmou děti dle rozvrhu s sebou.

ŠVP info

Ve školní pokladně byla založena akce pro zaplacení školy v přírodě. Prosím o zaplacení zálohy 1500 Kč.

BJ.