Informace

Dnes jsem dala dětem dva formuláře (informace pro školu a potvrzení o způsobilosti). Prosím o jejich dodání do pondělí 11.9.

Prosím také o doplnění údajů do žákovské knížky (osobní údaje, kopie karty pojištěnce, podpis rodiče, variabilní symbol, číslo skříňky).

Do třídního fondu budu přes online pokladnu vybírat částku 700Kč.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den
B.Jandová

sešity

Od středy se již začínáme učit podle rozvrhu. Prosím, aby měly děti nachystaný úbor na tělocvik na ven i do tělocvičny. Plavání nám začne v pondělí 11.9.

Pokud si děti budou chtít předepsat sešity doma, mohou, popř. si je přinesou prázdné a nadepíšeme si je zítra společně ve škole. Všechny sešity, učebnice i žákovská knížka budou obalené.

Sešity si označíme takto:
sešit 523e:
český jazyk
diktáty
sloh
matematika
pětiminutovky
dějepis
vlastivěda
přírodověda
domácí úkoly
etická výchova

sešit 440
geometrie

Začátek školního roku

Milé děti, milí rodiče,
čeká nás poslední prázdninový víkend, a tak připojuji informace k začátku školního roku. Na děti se budu těšit v naší třídě ve třetím patře po skončení slavnostního zahájení 4.9. v 7:55.

Prosím, aby děti věděly, kdo půjde již v pondělí 4.9. na oběd a kdo je nahlášený tento den do družiny. Ten kdo půjde po první vyučovací hodině domů a je přihlášený do družiny, musí mít lísteček s uvolněním nebo doprovod domů. Děti by měly vědět, od jakého data budou na obědy chodit.

V úterý budeme mít s dětmi čtyři vyučovací hodiny, od středy probíhá vyučování dle rozvrhu.

Rodiče zároveň prosím, aby se zaregistrovali co nejdříve do online pokladny. Informace jsou na webových stránkách školy, kde je i postup. Je potřeba znát IČO školy (65993497) a systém Vám vygeneruje variabilní symbol. Pokud by někdo měl problém s registrací, může se obrátit na pana zástupce Abrháma, abrham@zseden.cz.

Přeji Vám hezký poslední prázdninový víkend
Barbora Jandová

Seznam pomůcek pro 4. třídu

 

 Seznam školních pomůcek pro IV. třídu

1x   notový sešit

11x sešit č.523e

1x   sešit č.440
Obaly na sešity i na učebnice
Výtvarná výchova
vodové barvy, temperové barvy, voskovky, černý fix, tuš, štětce kulaté plus plochý, lepidlo, barevné papíry, hadřík, ochranný oděv, špejle, modelína, igelitový ubrus,10x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3

Aktovka (batoh)

penál, 2 pera, pastelky základní barvy, nůžky, 2 tužky č.2, na geometrii tužka č. 3, kružítko, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko (cca 30cm), lepidlo (malé vysunovací)

Tělesná výchova

cvičební úbor : tričko, kraťasy, tepláková souprava, tenisky 2x (1x boty na ven, 1x sálová obuv se světlou podrážkou), švihadlo

foto

Prosím o uhrazení peněz za fotografie, kdo tak ještě neučinil.

Děkuji

B.J.

Video

Děkuji paní Krasanovské za bezvadné vzpomínkové video.

Fotky z výletu (Chanovice, Blatná, karneval)

Foto

Připojuji část fotek (malování na trička, návštěva aquaparku, stavění domečků, balonková diskotéka, házení žabek do vody, hledání listů a šifrování). Pokračování příště.