Škola v přírodě – info

 • sraz u školy v ne 16. 6. 2019 v 15:00 !!!
 • návrat ke škole v pá 21. 6. 2019 cca 14:50
 • seznam doporučených věcí žáci dostanou v po 10. 6.
 • žáci, kteří jedou na švp, mají již obědy odhlášeny
 • formuláře – bezinfekčnost, plavec/neplavec (žáci dostanou v po 10. 6.) – přinést vyplněné k autobusu
 • prosím o prohlédnutí vlasů před odjezdem (v případě výskytu vší na švp bude žák okamžitě poslán domů)

Pátek 7. 6. 2019 – odpadá 1. vyučovací hodina

 • pátek 7. 6. odpadá 1. vyuč. hodina (půlená ČJ)

Plán učiva 38. týden (3. – 7. 6. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • shoda přísudku s podmětem
 • shrnutí –  věta jednoduchá
 • základní skladební dvojice – procvičování
 • podmět (vyjádřený, nevyjádřený) a přísudek – procvičování
 • slovní druhy – procvičování
 • přepisy
 • diktáty – pracovní sešit ČJ – HRAVÁ – str. 38
 • práce s chybou – doplňovačky (ČJ – HRAVÁ)
 • závěrečné opakování učiva (čtvrtek 6. 6.)

SLOH

 • obohacení textu 

učebnice ČJ – str. 117 – 123

pracovní sešit ČJ – str. 67 – 68

pracovní sešit ČJ – HRAVÁ

 

MATEMATIKA

 • slovní úlohy – procvičování
 • práce v centimetrové mříži – procvičování
 • sčítání, odčítání, násobení a dělení – procvičování
 • plány staveb – procvičování
 • čísla arabská, římská a bilandská  – procvičování
 • šipkové zápisy – procvičování
 • algebrogramy – procvičování
 • rýsování ve čtvercové mříži – procvičování
 • šipkové grafy procvičování
 • závěrečné opakování učiva – gradované úlohy (pátek 7. 6.)

učebnice M

pracovní sešit M

www.matika.in

 

 VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • shrnutí učiva + pracovní list

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • ekosystém okolí lidských obydlí + pracovní listy
 • kontrola vyplněných pracovních listů – ekosystém louka a park

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT (str. 53 – 61)

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • chraňme přírodu +pracovní list

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST ( str. 44 – 45)

Sportovní den – čtvrtek 30. 5. 2019

 • celé dopoledne
 • sraz ráno ve třídě jako na výuku
 • předpokládaný konec kolem 12:35
 • sportovní oblečení a obuv
 • svačina + dostatek pití

Sportovní podvečer s rodiči – středa 29. 5. 2019

 • pro žáky, jejich rodiče + třídní učitelku
 • středa 29. 5.
 • od 17:00 na hřištích ZŠ Eden
 • smíšené týmy (rodiče + děti) – fotbal, plážový volejbal
 • info o škole v přírodě
 • občerstvení – zmrzlina, ovoce, pití (džusy, voda, káva, čaj), sušenky, sladké odměny za sportovní výkony – bude zajištěno (hrazeno z peněz z jarmarku)
 • prosíme rodiče o něco sladkého či slaného na zub (koláč, bábovka … apod.)

Divadlo Gong – úterý 28. 5. 2019

 • 1. vyuč. hodina – výuka (PDVL, ČJ – pís. opak.)
 • odchod ze školy v 8:45
 • divadelní představení Elektrický Emil
 • cena 100,- Kč (hrazeno z třídního fondu v ŠOP)
 • návrat mezi 12:00 – 12:35

Plán učiva 37. týden (27. – 31. 5. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • stavba věty jednoduché
 • základní skladební dvojice
 • podmět (vyjádřený, nevyjádřený) a přísudek
 • slovní druhy – procvičování
 • písemné opak. – slovesa (určování mluvnických kategorií – osoba, číslo, čas a způsob) – (úterý 28. 5.)
 • přepisy
 • diktáty – pracovní sešit ČJ – HRAVÁ – str. 38
 • práce s chybou – doplňovačky (ČJ – HRAVÁ)

SLOH

 • blahopřání 

učebnice ČJ – str. 111 – 116

pracovní sešit ČJ – str. 65 – 66

pracovní sešit ČJ – HRAVÁ

 

MATEMATIKA

 • písemné dělení jednociferným číslem – opakování
 • písemné násobení (dvojciferným číslem)
 • písemné opak. – převody jednotek – objem (středa 29. 5.)
 • slovní úlohy
 • písemné opak. – rýsování trojúhelníků (pátek 31. 5.)
 • geometrie – rýsování kružnic, čtverců a obdélníků
 • počítání obvodu a obsahu ve čtvercové síti

učebnice M

pracovní sešit M

www.matika.in

 

 VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opak. Habsburkové v Čechách
 • shrnutí učiva

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH str. 41 – do konce učeb.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • hodina odpadla z důvodu sportovního dne

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT (samostudium ekosystém louka, park str. 44 – 52)

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakovánízemědělství, nerostné bohatství a průmysl  (út 27. 5.  – při 1. vyučovací hodině)
 • hodina odpadla z důvodu návštěvy divadla

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST (samostudium závěrečné opak. str. 41 – 43)

Ředitelské volno – 24. 5.

 • z důvodu voleb do Evropského parlamentu
 • v pátek 24. 5.

Čtvrtek 23. 5. – Pražský integrovaný záchranný systém

 • 1. hodina výuka (ČJ – diktát, PDVL – pís. opak. – ekosystém pole)
 • od 9:00 – Pražský integrovaný záchranný systém (program na školním hřišti a zahradě)
 • program končí pro všechny ve 12:35

Plán učiva 36. týden (20. – 23. 5. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • slovesný způsob –  podmiňovací
 • slovesa – shrnutí
 • základní skladebná dvojice
 • podmět (vyjádřený, nevyjádřený) a přísudek
 • slovní druhy – procvičování
 • přepisy
 • diktáty – pracovní sešit ČJ – HRAVÁ – str. 38
 • práce s chybou – doplňovačky (ČJ – HRAVÁ)

SLOH

 • blahopřání 

učebnice ČJ – str. 108 – 111

pracovní sešit ČJ – str. 63 – 64

pracovní sešit ČJ – HRAVÁ

 

MATEMATIKA

 • sběr dat – zaznamenávání
 • písemné sčítání a odčítání velkých čísel
 • písemné opakování – sčítání a odčítání velkých čísel (středa 22. 5.)
 • písemné dělení jednociferným číslem
 • písemné násobení (dvojciferným číslem)
 • písemné opakování – převody jednotek – objem (úterý 28. 5.)
 • slovní úlohy
 • geometrie – rýsování kružnic, trojúhelníků, čtverců a obdélníků
 • počítání obvodu a obsahu ve čtvercové síti

učebnice M

pracovní sešit M

www.matika.in

 

 VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakování – země po husitských válkách
 • počátky Habsburků v Čechách, císař Rudolf II.

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH str. 41

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • písemné opakování – ekosystém pole
 • ekosystém louka
 • ekosystém park (samostudium, hodina 30. 5. odpadne z důvodu sportovního dne)
 • pracovní listy

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT str. 44 – 49, (samostudium 50 – 52)

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • průmysl
 • pracovní listy
 • písemné opakování – zemědělství, nerostné bohatství a průmysl (úterý 27. 5.)

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST str. 38 – 40