Angličtina 15. – 19. 6.

skupina uč. Buňková: ctvrtaci od 15.6

skupina uč. Drahorádová: AJ 4ABC Drahorádová

skupina uč. Kotápišová: AJ4 – 14. týden

skupina uč. Svobodová: AJ, 4. třída do 19.6

 

Týdenní plán 15. – 19. 6.

Milé děti, 

zde je poslední týdenní plán v tomto školním roce. Poslední předprázdninový týden už bude bez učení. Naposledy se spojíme i online – ve středu ve 12: 30 a podíváme se na ČJ – slovesný ZPŮSOB.

Český jazyk:

Dobereme velkou kapitolu o slovesech. V tomto týdnu se budeme věnovat způsobu sloves:

 • uč. str. 106 – 110 – přečtěte si všechny žluté rámečky a tabulky
 • PS str. 62 – 64
 • uč. str. 110/1 – toto cvičení udělej až ve chvíli, kdy budeš mít vše předchozí splněno a alespoň trochu procvičeno. Uděláme si to na online výuce.
 • dobrovolné procvičování na webuslovesa, podstatná jména

Matematika:

Tento týden využijeme opakovací strany v PS. Pokud byste něco nevěděli, tak to vynechejte nebo mi napište. 

 • PS str. 40 – 43 prosím o poslání na email na kontrolu

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 43 – přečtěte si o novém uměleckém slohu – renesanci
 • podívejte se na video, kde je to znovu krásně shrnuto:

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 67 – 68 – přečtěte si a prohlédněte obrázky o ekosystému potok a řeka

PDVL zeměpisná část:

 • uč. str. 44 – 45 – přečtěte si o chráněných územích v ČR a o tom, jak se v nich chovat

 

A to je vše přátelé! V pátek 26. 6. se na Vás budu těšit při předávání vysvědčení na školní zahradě (stoly u vchodu na zahradu). V září se do všeho s chutí pustíme, abychom zopakovali vše, co jsme nedělali společně.

Mějte se hezky. 

JH

Nová dětská hra Space Tom

Milí rodiče a milé děti,

mnozí z z Vás znáte Tomáše Herouta, se kterým jsme v letošním roce měli jet opět na školu v přírodě. Vytvořil novou dětskou sportovní hru, která se jmenuje SPACE TOM www.spacetom.cz Cílem je rozhýbat a pobavit co nejvíc dětí a rodičů. K dispozici jsou první startovací balíčky na představení hry a již se připravují další, aby si každý mohl sestavit hru podle sebe a podle svých fyzických a pohybových dovedností.

Zde je krátké promo video:

Vysvědčení

Vysvědčení

Vyklízení skříněk pro děti, které jsou doma

Pro žáky, kteří si zatím nemohli vyzvednout věci z šatních skříněk, budou šatní skříňky zpřístupněny v pátky 12. a 19. 6. 2020 vždy od 8 do 12 hod. Z hygienických důvodů není možné ponechávat věci ve skříňkách až do září. Skříňky nechte otevřené (zámky si odneste domů), budou dezinfikovány. 

Výzva pro rodiče

Vážení rodiče,

obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2030 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy

Týdenní plán 8. – 12. 6.

ZMĚNA ONLINE VÝUKY V TOMTO TÝDNU – PONDĚLÍ 12: 30 

Milé děti,

i v tomto týdnu nás čekají nové věci, kterými navážeme na to, co už umíme. 

Český jazyk:

Opět se budeme věnovat slovesným mluvnickým kategoriím, především ČASU:

 • uč. str. 100 – 105 – přečtěte si všechny žluté rámečky a všímejte si koncovek (přítomný čas: -í, budoucí čas: často pomocné sloveso budu, minulý čas: končí na -l, -li, ….)
 • PS str. 59 – 61
 • dobrovolné procvičování na webu: mluv. kategorie SLOVES, vzory

 

Matematika:

Pokračujeme v rýsovaní. Používáme trojúhelníkem s ryskou. Naučíme se rýsovat pravoúhlý trojúhelník:

 

Budeme pokračovat v písemném násobení dvojciferným činitelem, tentokrát s jiným než končícím nulou.

 • podívej se na video:
 • PS str. 35 – celá
 • PS str. 39/8
 • dobrovolné – PS 17/5; 21/10, 28/3

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 44 – přečtěte si 
 • vytvořte si zápis tak, že odpovíte na otázky:
  • Co miloval a podporoval Rudolf II.? (odpovědi hledej na str. 41 – 42)
  • Kde sídlil Rudolf II.?
  • Jak se rozvíjí vzdělanost za vlády Habsburků? (odpovědi hledej na str. 44)

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 65 – 66 – přečtěte si o živočiších u rybníků
 • podívejte se na prezentaci: ekosystém rybník

 

PDVL zeměpisná část:

 • uč. str. 39 – dočtěte si o průmyslu v ČR
 • uč. str. 40 – vypracujte na fólii, pracujte s učebnicí a sešitem a prověřte si, co jste si zapamatovali – dobrovolné

 

Mějte se hezky.

JH

Angličtina 8. – 12. 6.

skupina uč. Buňková: ctvrtaci od 8.6

skupina uč. Drahorádová: AJ 4ABC Drahorádová (6)

skupina uč. Kotápišová: AJ4 – 13. týden

skupina uč. Svobodová: AJ, 4. trida do 12.6

Informace pro rodiče “školních” dětí

Milí rodiče, 

děkuji Vám za emaily, které mi píšete kvůli krátkým absencím. Prosím, abyste ale omluvenky vždy napsali i do ŽK. V případě, že žák nebude už vůbec docházet, je potřeba odhlásit ho na mail skupiny@zseden.cz.

Ve školním řádu máme stanoveno, že je zakázáno nosit do školy zbraně i jejich napodobeniny, i když se jedná o hračky. Prosím tedy, aby si je děti do školy nenosily. 

Každý den chodíváme od 10 do 11 hodin ven na školní hřiště, kde není moc stínu. Prosím, připomínejte dětem, aby si nosily pokrývku hlavy. 

Děkuji za spolupráci. 

S pozdravem,

JH.

Týdenní plán 1. – 5. 6.

Milí žáci, 

ať už jste doma nebo ve škole, zde je učivo na další týden. A tentokrát se naučíte spoustu nového:

Český jazyk:

Stále budeme opakovat mluvnické kategorie podstatných jmen a začneme poslední velkou kapitolu v tomto roce – SLOVESA:

 • uč. str. 96 – přečtěte si rámeček+ cv. 1 – vypracujte do šk. sešitu
 • podívejte se na video a vytvořte si na list papíru nebo do sešitu stejnou pomůcku jako paní na videu:
 • uč. str. 98, 99 – přečtěte si žluté rámečky
 • PS str. 57 – 58

Dobrovolné: uč. str. 97/2; 98/2; 99/2

 

Matematika:

Naučíme se rýsovat kolmice (=různoběžné přímky, které svírají pravý úhel) pomocí pravítka s ryskou:

 • podívejte se na videa:
 • rýsujte kolmice na pracovních listech podle zadání: Kolmice 1, Kolmice 2
 • uč. str. 75/16 – narýsujte podle zadání na čistý papír a vpravo vedle cvičení si všimněte zkráceného zápisu, pomocí symbolů, které v geometrii budeme čím dál častěji využívat; prosím o vyfocení a poslání na kontrolu
 • podívejte se na video o písemném násobení dvoumístným činitelem (= to číslo v příkladu dole):

   

 • PS str. 34/3 

Dobrovolné – PS str. 31/celá; PS str. 11/3, PS str. 12/7

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 41 – 42 – přečtěte si o císaři Rudolfovi II. 
 • podívejte se na videa:

PDVL přírodověda:

 • vlep si zápis o Ekosystému pole a louka do sešitu: ekosystem_pole_a_louka (jestliže nemáš, kde zápis vytisknou, vypiš si jen pár zástupců živočichů a rostlin k poli i louce)
 • uč. str. 62 – 64 – seznam se s dalším ekosystémem a přečti si o rostlinách, které u rybníka najdeme

 

PDVL zeměpisná část:

 • uč. str. 38 – přečtěte si o průmyslu v ČR 
 • vypište si ze str. 38, jaké průmysly u nás najdeme a co zpracovávají (např. potravinářský – mléko, rohlíky, cukr)
 • pokud můžete, nalepte si mapku – mapa průmysl

 

S dětmi, které jsou doma se opět spojíme ve středu od 12: 30. Budeme věnovat slovesům, a taky se podíváme na rýsování nebo na písemné dělení v matematice. 

Mějte pěkné dny.

JH