Plán učiva 28. týden (25. 3. – 29. 3. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova – opakování (diktáty, přepisy)
 • písemné opakovánípodstatná jména rodu středního a ženského
 • diktátyučebnice ČJ – 85/8, pracovní sešit ČJ – 53/5a
 • práce s chybou
 • vzory podstatných jmen rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj (procvičování)
 • vzor předseda

ČTENÍ

 • čtenářské dílničky – četba vlastní knihy

učebnice ČJ – str. 92

pracovní sešit ČJ – HRAVÁ str. 25 – 27

 

MATEMATIKA

 • souřadnice, vztahy a závislosti
 • rýsování čtverců
 • pravoúhlý trojúhelník
 • písemné opakování – gradované úlohy
 • zaokrouhlování čísel na celé koruny

učebnice M – str. 61 – 63

pracovní sešit M – 2. díl (do str. 11)

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • písemné opakování – zvířata lesa (Ryšavá)
 • součásti neživé přírody – vzduch (pracovní list), voda, půda (pracovní list), Slunce (pracovní list)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT str. 30 – 31

 

 VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakování Václav IV., Zikmund Lucemburský
 • Český stát za vlády Lucemburků

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH str. 29

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST – hodina odpadla (návštěva dopravního hřiště – Jahodová)

 • písemné opakování – povrch ČR (Ryšavá)- v úterý bude!

Středa 20. března

Den otevřených dveří

 • Koho zveme? – rodiče, prarodiče, budoucí prvňáčky i přátele školy
 • Kdy? – od 8:00 do 12:00
 • Kam? – k nám do naší krásné školy

Jarmark

 • Koho zveme? – rodiče, prarodiče, kamarády ….
 • Kdy? – od 16:00
 • Kam? – do 3. patra, před naši třídu
 • Proč? – protože máme na prodej spoustu krásných výrobků

Třídní schůzka

 • Kdy? – od 17:00
 • Kde? – 4.C (3. patro)
 • Proč? – protože se mimo jiné dozvíte vše o škole v přírodě a také vyplníte závazné přihlášky
 • naše paní učitelka bude moc ráda, když přijdete

                                                                                                    Vaše děti a paní učitelka

Plán učiva 27. týden (18. 3. – 22. 3. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova – opakování (diktáty, přepisy)
 • písemné opakování podstatná jména rodu ženského, pády
 • diktátypracovní sešit ČJ – HRAVÁ 18/4, pracovní sešit ČJ – 51/6
 • práce s chybou
 • vzory podstatných jmen rodu mužského – pán, hrad, muž (procvičování)
 • vzor stroj

ČTENÍ

 • čtenářské dílničky – četba vlastní knihy

učebnice ČJ – str. 85 – 86, 88 – 91

pracovní sešit ČJ – do str. 54

pracovní sešit ČJ – HRAVÁ str. 21 – 24

 

MATEMATIKA

 • zlomky
 • stavby z krychlí
 • rýsování kružnic
 • práce s daty
 • slovní úlohy
 • příprava na písemné opakování – gradované úlohy (ukázka v uč. na str. 60)

učebnice M – str. 56 – 60

pracovní sešit M – 2. díl (str. 7 – 9)

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • příroda v zimě – živočichové v období zimního klidu (studenokrevní, teplokrevní), pomáháme živočichům – procvičování
 • zvířata lesa pracovní list (Ryšavá)- procvičování
 • ústní opakování – hra (houby, rostliny, živočichové)
 • prezentace referátů

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – hledat správné odpovědi (práce s knihou), str. 27 – 29

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakování Karel IV.
 • Václav IV., Zikmund Lucemburský

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH str. 28

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakování – povrch ČR (práce s mapou– správně přiřadit nejvyšší vrchol k pohoří, najít kolik měří + zapsat na kterou světovou stranu leží od Prahy)
 • vodstvo ČR – voda povrchová a podpovrchová, vodní toky – řeky a potoky

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST str. 28

Plán učiva 26. týden (11. 3. – 15. 3. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • diktáty – pracovní sešit ČJ – HRAVÁ 16/7
 • práce s chybou
 • podstatná jména rodu středního + ženského – procvičování pracovním sešitě ČJ – HRAVÁ

ČTENÍ

 • příprava na „Jeden svět na školách“

pracovní sešit ČJ – HRAVÁ – str. 18, 19, 20

  

MATEMATIKA

 • zlomky – odčítání (pomocí obsahu)
 • desetinné číslo
 • slovní úlohy

učebnice M – str. 56 – 59

pracovní sešit M – 2. díl (str. 7 – 9)

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – hodina odpadla (návštěva kina Evald – „Jeden svět na školách“)

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakování – Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna
 • rozkvět země za vlády Karla IV.

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH str. 26 – 27

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST – hodina odpadla (návštěva Toulcova dvora)

Toulcův dvůr – Cesta ke chlebu (úterý 12.3.)

Názorně a prakticky zaměřený program věnovaný poznání, jak složitá a dlouhá je cesta k upečení chleba.

 • děti se seznámí se základními obilovinami
 • vyzkouší si mlácení cepy
 • umelou si vlastní mouku a zadělají těsto
 • každé dítě si upeče malý chlebánek
 • úterý 12.3.
 • cena 90,- Kč (hrazeno ze tř. fondu)
 • sraz v šatně v 7:50, odchod v 8:00!!!
 • návrat kolem 13:00

Březen 2019 – plánované akce

co nás čeká:

 • ČT 7.3. – bruslení
 • ÚT 12.3. – Toulcův dvůr – Cesta ke chlebu (90,- Kč – hrazeno ze tř. fondu) – celé dopoledne, Super star ZŠ Eden – od 14:00, 3. rodičovská kavárna – od 17:00      
 • ČT 14.3. – bruslení (ráno), Jeden svět na školách –  Evald od 11:00 (odchod ze školy v 10:00, návrat 12:35), cena 70,- Kč (hrazeno ze tř. fondu)
 • PÁ 15.3. – Česká televize – prohlídka od 10:00 (zdarma), odchod ze školy v 8:45, návrat 12:35
 • ST 20.3. – Jarmark – 16:00 – 16:55, Třídní schůzky – od 17:00
 • ČT 21.3. – bruslení
 • ÚT 26.3. – Dopravní hřiště – JAHODOVÁ 10:15 – 11:45 (odchod ze školy v průběhu 2. vyuč. hod., návrat ve 12:35)
 • ČT 28.3. – bruslení
 • PÁ 29.3. – Primární prevence – Bezpečný internet – ve škole 10:55 – 12:35 (zdarma)

Plán učiva 25. týden (4. 3. – 8. 3. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova – opakování (diktáty, přepisy)
 • písemné opakování podstatná jména rodu ženského, pády
 • diktáty – uč. ČJ  80/4 + 81/4
 • práce s chybou
 • skloňování podstatných jmen rodu mužského (vzor muž)

ČTENÍ

 • čtenářské dílničky – četba vlastní knihy

učebnice ČJ – str. 88 – 89

pracovní sešit ČJ – str. 53

pracovní sešit ČJ – HRAVÁ – podst. jm. r. muž. – vzory pán, hrad, muž

 SLOH

 • prezentace referátů

 

MATEMATIKA

 • zlomky
 • desetinné číslo
 • stavby z krychlí
 • rýsování kružnic
 • slovní úlohy

učebnice M – str. 56 – 59

pracovní sešit M – 2. díl (str. 7 – 9)

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • příroda v zimě – živočichové v období zimního klidu (studenokrevní, teplokrevní), pomáháme živočichům
 • zvířata lesa – pracovní list (Ryšavá)- procvičování
 • písemné opakování – rostliny lesa (Ryšavá)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – hledat správné odpovědi (práce s knihou), str. 27 – 28

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakování – Přemyslovci králové
 • Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH str. 25

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • povrch ČR – práce s mapou

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST str. 27

Třídní fond

 • prosím o vložení částky 700,- Kč do ŠOP (II. pololetí)

Čtenářské dílničky – 28. 2. + 1. 3.

Četba vlastní knihy:

 • o půlené ČJ
 • přinést knihu 

Bruslení – 28. 2. (čtvrtek)

 • jen připomínám čtvrteční bruslení
 • ČJ i M bude