Vysvědčení – 31. 1. 2019

 • čtvrtek 31. 1. rozdávání pololetního vysvědčení (při 4. vyuč. hodině)
 • výuka končí v 11:40
 • přinést pevné desky na vysvědčení
 • v pátek 1. 2. pololetní prázdniny

Plán učiva 20. týden (21. – 25. 1. 2019)

 ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova – opakování (pracovní listy – vyjmenovaná slova po L, M – Ryšavá)
 • podstatná jména shrnutí
 • skloňování podstatných jmen rodu středního

ČTENÍ

 • četba pověstí
 • četba z čítanky –  Sněhová královna (Hans Christian Andersen z knihyPohádky a povídky)
 • četba z čítanky – báseň Leden (Jaroslav Seifert Jaro, sbohem)

SLOH

 • vyprávění – Zvířata a jejich povyražení

učebnice ČJ – str. 66 – 69, 70

pracovní sešit ČJ – str. 44

 

MATEMATIKA

 • písemné opakování – příklady typu 27.6
 • geometrie – rýsování vzájemné polohy přímek
 • písemné opakování – rýsování přímek, bodů, úseček
 • rovnice II

učebnice M – str. 44 – 47

pracovní sešit M – 1.díl

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • rostliny našich lesů – lesní patra
 • rostliny lesa – pracovní list Ryšavá

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – hledat správné odpovědi (práce s knihou), str. 20 – 22

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Přemyslovci – králové – pracovní list Ryšavá
 • Přemyslovci – králové (Přemysl Otakar I., Václav I.) – výpisky

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – hledat správné odpovědi (práce s knihou), str. 20

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • Mapa ČR – pracovní list Ryšavá
 • Vysvětlivky mapy, plány, orientace v krajině – způsoby, orientace podle mapy (výpisky)

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – hledat správné odpovědi (práce s knihou), str. 19-21

Plán učiva 19. týden (14. – 18. 1. 2019)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova – opakování (pracovní list- vyjmenovaná slova po B – Ryšavá)

ČTENÍ

 • četba pověstí
 • četba na pokračování

učebnice ČJ – str. 64 – 65

pracovní sešit ČJ – str. 43

 

MATEMATIKA

 • opakování – násobení a dělení
 • zábavná matematika

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • zvířata lesa – pracovní list Ryšavá

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – hledat správné odpovědi (práce s knihou)

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Přemyslovci – knížata – pracovní list Ryšavá

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – hledat správné odpovědi (práce s knihou)

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • ČR – demokratický stát – pracovní list Ryšavá

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – hledat správné odpovědi (práce s knihou)

Plán učiva 17. + 18. týden (4.+5., 8. – 11. 1.)

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména – životnost, číslo, pády
 • vyjmenovaná slova – opakování

ČTENÍ

 • četba pověstí
 • četba na pokračování

SLOH

 • téma „kouzelná láhev“ nebo „můj spolužák“

učebnice ČJ – str. 62­ – 63

pracovní sešit ČJ – str. 42

 

MATEMATIKA

 • písemné opakování – násobení a dělení, dělení se zbytkem, písemné dělení jednociferným číslem
 • slovní úlohy
 • geometrie rýsování přímek, bodů na přímce, bodů mimo přímku, libovolných úseček + jejich měření, úseček určité délky

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • živá příroda od podzimu do zimy
 • zvěř v zimě + její krmení

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 18,19

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Kosmova kronika
 • Od pověstí až po Kosmase – souhrn

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 18,19

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST 

 • vysvětlivky mapy
 • plány
 • pracovní listy

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 19

 

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

2.RODIČOVSKÁ KAVÁRNA ve školním roce 2018/2019

Úterý 15.1:2019 v 17:00 hod ve sborovně školy

Téma: Netolismus a obranné techniky proti závislostem

Na Vaši návštěvu se těší pracovní tým Člověk a zdraví

„Pojďte s námi dekádami“ k oslavě 100. let republiky

 • je možné zhlédnout video z povedeného vystoupení (najdete na www.zseden.cz, škola na youtube)
 • fotky v galerii – budou nahrány (www.zseden.cz, fotogalerie)

Kontrola šatních skříněk – čtvrtek 20. 12.

 • žáci si do čtvrtka uklidí šatní skříňku!!!
 • odnesou si vyprat věci na TV
 • dnes jsem u jednoho žáka dokonce objevila mokré věci z včerejšího plavání
 • dále si odnesou vše, co do skříňky nepatří

Plán učiva 16. týden (17. – 21. 12.)

ČESKÝ JAZYK

 • kontrola + rozbor písemného opakování
 • PC – procvičování probraného učiva

ČTENÍ

 • četba z čítanky –  Vánoce na Starém bělidle (Božena Němcová z knihy Babička)
 • četba z čítanky – báseň Vánoční (Jindřich Hilčr z knihy Bílý čáp), Hoj, ty Štědrý večere (K. J. Erben z Kytice)

SLOH

 • těšíme se na Vánoce

učebnice ČJ – str. 60

pracovní sešit ČJ – str. 40, 41

 

MATEMATIKA

 • písemné opakovánígradované úlohy (geometrie – obvody + obsahy trojúhelníku, rýsování ve čtvercové síti podle šipkového zápisu, písemné sčítání, odčítání a násobení, zlomky, písemné dělení jednociferným číslem + zkouška, slovní úlohy)
 • PC, tablety – procvičování
 • zábavná matematika

kontrola + rozbor písemného opakování, PC

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • potravní vazby hub, rostlin a živočichů
 • druhy živých organizmů
 • pracovní list (procvičování učiva)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 17

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • výpisky Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
 • procvičování probraného učiva

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 17

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST (hodina odpadla – divadlo Gong)

 • vysvětlivky mapy (procvičování), měřítko
 • pracovní listy

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 18

Týden 17. – 21. 12. (plánované akce)

Jen připomínám:

 • 17.12. pondělí – projekt Indiánský kmen (2.+ 3. vyučovací hodina) se školní psycholožkou v rámci EV
 • 18.12. úterý – divadelní představení Záhada hlavolamu (divadlo Gong) – odchod v 9:00, 1. hod. výuka
 • 20.12. čtvrtek – Předvánoční burza (8:00 – 10:00)
 • 21.12. pátek – Vánoční besídka, vyučování končí v 11:40 (po 4. vyučovací hodině)

Ve škole se opět uvidíme ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 

Krásné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky v roce 2019 Vám přeje

Ivana Machová

Plán učiva 15. týden (10. – 14. 12.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova – procvičování
 • slovní druhy – procvičování
 • podstatná jména – procvičování (rod, číslo, pád)
 • slovesa – procvičování (osoba, číslo, čas)
 • vyjmenovaná slova, ú/ů, párové souhlásky, slovní druhy, podstatná jména a slovesa – písemné opakování

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům
 • četba z čítanky –  Makaróny jdou na procházku (Miloš Macourek z knihy Láska a dělové koule)
 • četba z čítanky – báseň Sedm psíků (Jiří Slíva z knihy Všechno dobře dopadne)

SLOH

 • vyprávění (z českých pověstí)

učebnice ČJ – str. 45 – 48, 51, 52, 55 – 59

pracovní sešit ČJ – str. 33 – 34, 37 – 41

 

MATEMATIKA

 • celá čísla
 • dělení jednomístných čísel (procvičování)
 • opakování dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • slovní úlohy
 • zlomky (procvičování)
 • obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků (ve čtvercové síti)
 • rýsování ve čtvercové síti podle šipkového zápisu
 • příprava na písemné opakování – gradované úlohy

učebnice M – str. 40/1

pracovní sešit M – str. 30/1 – 3, 36/1, 38/6 a-c

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • potravní vazby hub, rostlin a živočichů
 • druhy živých organizmů

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 17

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Slavníkovci a sv. Vojtěch
 • Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
 • Vratislav II. – první český král
 • pracovní listy
 • křížovky

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 17

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • vysvětlivky mapy (procvičování), měřítko mapy
 • pracovní list

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 18