Archiv Říjen, 2016

Týdenní plán (31. 10. – 4. 11.)

ČESKÝ JAZYK

Jazyková výchova

 • rozpoznáváme, tvoříme, čteme a přepisujeme věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
 • procvičujeme abecedu
 • určujeme správný slovosled – pořádek slov ve větě
 • opakujeme dělení slov na slabiky, co je hláska/písmeno
 • učíme se rozdělit slovo na konci řádku
 • píšeme diktáty slov, procvičujeme písmo s mírným sklonem (opis i přepis písmen, slov i vět)

procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/opisprepis1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/couzumime1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/veta1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/oznamovaci1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/praci1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/druhy_vet1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/veta_slovo1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/slabiky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/deleni_slabik1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/slabika_hlaska1.htm

 

Sloh

 • trénujeme jednoduchý pracovní postup

 

Jazyková komunikace

 • trénujeme kontrolu napsaného textu
 • nacvičujeme provádění oprav

 

Čtení a literární výchova

 • čtení s porozuměním – posloupnost
 • trénujeme správnou intonaci

procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/poradi_vet1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/1lustenky_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/2lustenky_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/3lustenky_1.htm

 

MATEMATIKA

 • trénujeme operace s čísly do 35 (sčítání, odčítání, porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel)
 • procvičujeme řešení slovních úloh z praktického života (nakupování, počítání s penězi)
 • opakování geometrických tvarů ( trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) – čtvercová síť
 • učíme se poznávat geometrická tělesa jako je krychle, koule, kvádr a válec
 • provádíme praktická měření
 • určujeme polovinu, čtvrtinu

 

procvičování:

http://www.matika.in/cs/

autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, sčítací tabulky, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, hoď kostku+vyřeš, krychle a plány staveb

zvířátka dědy Lesoně, sudoku

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/do20_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nakupydo20_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/geotelesa1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/2mapetimin1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/4malustenky_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html

 PRVOUKA

 • probíráme podzim
 • opakujeme stromy (poznáváme je, také jejich listy a plody)
 • třídíme zeleninu a ovoce
 • opakujeme měsíce v roce

procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim3.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim_zvirata4.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/ovoceazelenina1.htm

Pozvánka do rodičovské kavárny

Milí rodiče, těšíme se na vás!

1-rodicovska-kavarna_2016_17-1

Český jazyk – diktáty

Žáci nosí domů sešit:

 • aby opravili případné chyby
 • aby rodiče měli přehled, jaké diktáty ve škole píší

 

Angličtina

V úterý 18.10. odpadá angličtina.

Projekt „Masáže děti dětem“

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách Vám byla nabídnuta možnost zapojení do Projektu „Masáže děti dětem“.

Ve třídách  1.B, 1.C a 2. C svůj souhlas vyslovily méně než 2/3 rodičů, takže realizace projektu v těchto třídách zatím není možná. Peníze budou rodičům, kteří již požadovanou částku zaplatili, samozřejmě vráceny. Možnost zapojení třídy do projektu zůstává otevřena –  pokud by někteří další rodiče změnili své „ne“ na „ano“, lze začít kdykoliv.

S pozdravem  Jana Churáčková, ředitelka školy

Muzeum Policie – představení “Kolo tety Berty”

 • středa 12.10. od 10:30
 • 1.+2. vyučovací hodina výuka (ČJ, M)
 • s sebou ŽK, penál, úkolníček, DÚ, svačinu + pití, open card
 • návrat na oběd

Říjen – plánované akce

Co nás čeká:

 • PO 3.10. bruslení
 • ČT 6.10. bruslení
 • PÁ 7.10. ředitelské volno ( volby)
 • ST 12.10. představení “Kolo tety Berty” Muzeum Policie
 • PÁ 14.10. bruslení
 • PÁ 21.10. bruslení
 • ÚT 25.10. (3.+4. vyučovací hodina) Keltský workshop
 • ST 26.10. a ČT 27.10. podzimní prázdniny
 • PÁ 28.10. státní svátek