Archiv Duben, 2017

Plán učiva (10. – 12. 4., 18. – 21. 4.)

ČESKÝ JAZYK

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vf1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/V-F/cviceni.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniV-F1.htm

 • párové souhlásky – z nebo s

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/zs1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/Z-S/cviceni.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniZ-S1.htm

 • párové souhlásky – ž nebo š

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/zisi1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/Ž-Š/cviceni.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniŽ-Š1.htm

 • práce s chybou (hledání chyb)
 • tvarosloví, rozšiřování slovní zásoby a tvoření slov
 • tvrdé a měkké souhlásky – doplňování I/Í a Y/Ý (stále opakujeme, odkazy viz. starší plány učiva)
 • doplňování U/Ú/Ů (stále opakujeme, odkazy viz. starší plány učiva)

 

 • čtenářské dílničky  – kladné a záporné vlastnosti hrdinů (literárních postav)    

MATEMATIKA

 • násobení 7

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob7_1.htm

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nasobky/prirazovani7.htm

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nasobky/vyhledavaninasobku7.htm

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad1.htm#

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/nasobilka7/nasobilka7-1.htm

 • dělení 7

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele7_1.htm

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/deleni7priklad1.htm

 • překlápění krychle + plány staveb

 

 • písemné sčítání dvojciferných čísel (procvičování)
 • čtvercová síť – rýsování čtverců a obdélníků (procvičování)
 • osová souměrnost – kreslení ve čtvercové síti (procvičování na tabletech ve škole)
 • krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • jaro nejen na zahradě
 • začínající chovatel domácích zvířat
 • čas – procvičování

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/clock.htlm

 

Program PESTRÁ STRAVA – čtvrtek 20. 4.

V tento den se neučíme, děti však budou potřebovat penál s pastelkami. Přikládám dopis od vedoucí projektového dne s informacemi:

Ve čtvrtek 20. dubna proběhne v naší třídě program v rámci projektu „Pestrá strava bez zbytečné chemie“. Děti budou společně s výživovou poradkyní připravovat 5 druhů svačinek, které budou zdobit a vzájemně ochutnávat. Poté jim budou dělat reklamu, vymyslí název a budou si povídat o surovinách, které byly použity. Recepty, podle kterých svačinky vyráběly a fotky s výsledky jejich snažení vám po akci zašleme. Prosíme o to, aby si děti přinesly z domova struhadlo, prkénko, nožík, příborový nůž, vidličku a lžíci. Na akci dostanou papírové zástěrky a čepice. Budou určitě hrdí kuchaři. Ostatní potřebné nástroje včetně potravin budou zajištěny ze strany školy a organizátorů projektu. Pokud budete mít zájem a čas, můžete přijít také ochutnávat.

 • ideální doba na ochutnávku je 10 – 10:30 ve školní jídelně
 • děti si mohou své pokrmy, které nesní, odnést ve svačinové krabičce domů

Placeno z třídního fondu (80,-Kč/žák).

Rodičovské kavárny a ne/zájem rodičů

Vážení rodiče,

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

 • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

 • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

 • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

 • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

                                                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 

3. rodičovská kavárna 19. 4. od 17:00

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

 •  19. 4. 
 •  8:00 – 12:35
 • možnost navštívit vyučování v kterékoliv třídě

Schůzka pro rodiče žáků se zájmem o přestup na naši školu od školního roku 2017/2018

 • 19. 4.
 • od 16 hodin
 • ve školní jídelně

 

 

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci, na den 9. 5. 2017 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Muzeum Kampa – akce zrušena

V pondělí 10. 4. NEPŮJDEME na workshop MEZI FIGUROU A ABSTRAKCÍ.

Týdenní plán (3. 4. – 7. 4.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky – b nebo p (procvičování)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm

 • párové souhlásky – ď nebo ť

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/diti1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/Ď-Ť/cviceni.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniĎ-Ť1.htm

 • tvarosloví, rozšiřování slovní zásoby a tvoření slov
 • tvrdé a měkké souhlásky – doplňování I/Í a Y/Ý (procvičování, odkazy viz. starší plány učiva)
 • doplňování U/Ú/Ů (procvičování, odkazy viz. starší plány učiva)

 

 • čtenářské dílničky       AKTIVITY ŽÁKŮ PO ČTENÍ VLASTNÍ KNIHY:
  · ve dvojicích či skupině sdílejí, co se právě dozvěděli, potom dobrovolníci představí třídě kamarádovu knihu, která je právě díky tomuto sdílení zaujala
  · stávají se spisovateli a pokouší se napsat pokračování příběhu
  · vyberou si jednu postavu a charakterizují ji
  · vypisují všechny postavy z ukázky a vysvětlují vztahy mezi nimi
  · píšou dopis autorovi knihy
  · píšou dopis hlavnímu hrdinovi, jiné postavě
  · vytváří komiksová pokračování
  · založí ve své knize zajímavou pasáž, dají si ji přečíst vzájemně ve dvojici a diskutují o tom, proč právě vybrali tuto část, co je zaujalo, jak na ně úryvek působil

MATEMATIKA

 • písemné sčítání dvojciferných čísel (procvičování)
 • rýsování čtverců a obdélníků (procvičování)
 • osová souměrnost – kreslení ve čtvercové síti (procvičování na tabletech ve škole)
 • krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • hospodářská zvířata 

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm

 

Angličtina – úterý 4. 4.

AJ odpadá z důvodu zápisu do 1. třídy.

Duben – plánované akce

co nás čeká:

 • PO 3.4. – Muzeum Kampa – workshop CO, KAM, JAK A PROČ 
 • ÚT 4.4. – dopravní výchova – BESIP (2. vyučovací hodina) 
 • PÁ 7.4. – poslední bruslení v tomto školním roce
 • PO 10.4. – Muzeum Kampa – workshop MEZI FIGUROU A ABSTRAKCÍ 
 • ÚT 11.4. – školní kolo pěvecké soutěže SuperStar
 • ST 12.4. – termín pro odevzdání Dotazníků SCIO pro rodiče
 • ČT 13.4. – PO 17.4. velikonoční prázdniny
 • ST 19.3. – Den otevřených dveří (dopoledne), od 17:00 3. rodičovská kavárna

Plavání – každou středu (5.4., 12.4., 19.4. a 26.4.)

Program PESTRÁ STRAVA – termín bude upřesněn