Archiv Červen, 2017

2. C – společná fotografie 40,-Kč/žák

 • zaplatit nejpozději do 26. 6.!!!
 • fotografii dostane pouze ten, kdo zaplatil

26. – 29. 6. vyučování končí v 11:40

 • PO 26. 6. – třídnické práce (úklid lavic, třídy …), s sebou tašku, ŽK, penál. svačinu + pití
 • ÚT 27. 6. – třídnické práce (rozdávání nových učebnic, kontrola, podepisování, úklid …),  s sebou tašku, ŽK, penál, svačinu + pití

                             Puzzliáda od 13:00

 • ST 28. 6. – vycházka do okolí školy (Gutovka) – sraz v šatně v 7:50, návrat v 11:40, s sebou svačinu + pití

                             Posezení s rodiči na zahradě – od 16:00, prodlouženo do 19:00

 • ČT 29. 6. – Valdštejnská zahrada – sraz v šatně v 7:50, návrat v 11:40, s sebou svačinu, pití + open card

Šatní skříňky

 • vyklidit do  pondělí 26.6.!!!
 • v úterý se žáci ještě přezují, odpoledne třídní učitelka provede kontrolu
 • v úterý odnést domů zámek + náhradní klíče ze třídy
 • od středy se žáci nepřezouvají

VV + PČ v pátek 23. 6.

 • přinést 2x igelitovou (nebo látkovou) tašku na výkresy + výrobky
 • žáci si ponesou domů také kufřík + cvičební úbor

ČTENÁŘ/KA – sešit

 • někteří žáci ještě neodevzdali
 • měli přinést do 20. 6.
 • přinést do 26. 6. !!!

Návštěva kostela sv. Ludmily – 22. 6. (čtvrtek)

 • program U RODINNÉHO STOLU – Přemyslovci byli také rodina …
 • zdarma
 • odchod ze školy v 9:00 po ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
 • návrat v 11:40
 • s sebou OPEN CARD, svačinu a pití 

“Práce navíc” pro nezbedné žáky

Zavedeno z několika důvodů:

 • neplnění si školních povinností (žák není včas připraven na vyučování, zapomíná DÚ, pomůcky – pero, ořezané tužky, pastelky, lepidlo, nůžky, gumu, pravítko … , cvičební úbor, zapomíná odevzdávat sešity či pracovní listy ke kontrole, zapomíná si sešity ve škole a potom nemá kam napsat DÚ, zapomíná ŽK, zapomíná doma dodělat práci, kterou nestihnul ve škole, neudržuje si pořádek na lavici, v lavici …)
 • vyrušování při vyučování (např. žák vykřikuje, hází tužky po spolužákovi, bez dovolení chodí po třídě … )
 • špatná práce v hodině (např. žák nepracuje, jak má, špatná spolupráce ve dvojici, skupině …)
 • nekázeň o přestávkách ( např. žák běhá po třídě, honí se se spolužákem, pere se ve třídě, na chodbě, na záchodě, ubližuje fyzicky spolužákovi, používá nevhodný slovník – mluví sprostě, nadává spolužákovi … )
 • časté pozdní příchody  (žák musí být ve třídě již v 7:55 a připravit se na vyučování)

Zadání “práce navíc”:

 • nadpis – název prohřešku
 • žák napíše několik vět (dohromady nejméně 30 slov) o tom, jak se má chovat
 • žák “práci navíc” vypracuje do druhého dne a odevzdá ráno před vyučováním třídní učitelce

Úkolníček – 3. třída

 • bude jednotný
 • bude zakoupen ještě z třídního fondu
 • domácí úkoly budou zapisovány každý den (opis z tabule)
 • úprava bude vždy v pátek hodnocena známkou
 • kontrola plnění DÚ bude 1x za týden a to vždy v pondělí, aby naši sportovci měli možnost DÚ doplnit o víkendu
 • toto opatření bude zavedeno z důvodu, že řada žáků si neplní své školní povinnosti

Puzzliáda – změna termínu

 • úterý 27. 6.
 • začátek ve 13:00
 • kde? respirium + chodby školy

Učebnice do 16. 6.

 • přinést všechny učebnice, které měli žáci doma
 • do 16. 6. !!! (pátek)