Archiv Září, 2017

Pozvánka na 1. rodičovskou kavárnu

Info k výjezdům na Horský hotel Černá Hora

Vážená paní učitelko, milí rodiče,

během dnešní prezentace dotazníkového šetření Klima školy nás navštívil v jídelně školy člen zastupitelstva pan Lukáš Rázl s informacemi ohledně pozastavení výjezdů na Horský hotel Černá hora.

Nejprve se omluvil za komplikace a vysvětlil důvody, které vzniklou situaci způsobily. Při pobytu dětí ze ZŠ Jakutská v prosinci 2016 došlo ke střevní virové nákaze velkého počtu dětí. Po 3 dnech musel být pobyt ukončen a všechny děti se vrátily zpět domů. Následovala kontrola objektu na Černé Hoře hygienickou stanicí. Vlastník objektu dostal informaci od hygienické stanice o tom, že virové onemocnění si děti dovezly již  z Prahy a na Černé Hoře se pouze rozšířilo. Dle slov pana Rázla dostalo zastupitelstvo až v červenci tohoto roku kompletní výsledky proběhlé kontroly. Díky této kontrole se ukázalo, že provozovatel Gastro servis Zemánek s.r.o. nedodržuje běžnou hygienu v objektu a nestará se především o úpravnu vodu, která se v hotelu nachází. Nebyly řádně čištěny filtry a to se odrazilo na kvalitě vody. Zastupitelstvo začalo v létě tuto situaci řešit a dočasně pozastavilo všechny výjezdy. Bohužel je ale smlouva s provozovatelem sestavena tak, že je téměř nevypověditelná a vyprší až v roce 2019. Zastupitelstvo se snaží sjednat nápravu. Od 1. 11. 2017 by měla probíhat základní rekonstrukce hotelu (výmalba, nejnutnější opravy). Provoz bude pravděpodobně přerušen až do konce ledna 2018. Dá se předpokládat, že se zastupitelstvo bude snažit objekt zprovoznit od měsíce února. Podmínkou ale je, že bude hotel splňovat hygienické podmínky. Nadále budou probíhat kontroly. Pokud se tedy opravdu hotel zprovozní, celý harmonogram na školní rok 2017/2018 je stejně nabourán a bude se s největší pravděpodobnostní vytvářet nový.

Rodiče se tázali na možnost zajistit náhradní objekt. Pan Rázl vysvětloval, že by byl velký problém s financováním (nutné schválení zastupitelstva, rady.. apod.) a žádné náhradní ubytování vhodné pro výjezdy dětí zajistit nemůže.

Nakonec paní ředitelka požádala přítomné rodiče o předání těchto informací do tříd. Vzhledem k tomu, že třídní schůzka proběhla již včera, volím tuto metodu sdělení.

S pozdravem

Zuzana Šmejkalová

Rodičovská kavárna – úterý 3. 10.

1. rodičovská kavárna:

 • téma AKTIVIZAČNÍ METODY VÝUKY
 • v úterý 3. října 2017
 • v 17:00
 • ve sborovně školy (1. patro)

Tentokrát se na Vás těší členové vedení školy.

 

Pravítka (dlouhá i krátká) + trojúhelníky

Prosím, podepsat (stačí číslo):

 • lihovým fixem
 • nebo nalepit štítek

Říjen 2017 – plánované akce

co nás čeká:

 • PO 2.10. – bruslení
 • ÚT 3.10. – fotografování tříd, v 17h Rodičovská kavárna (sborovna školy)
 • PÁ 6.10. – bruslení
 • PO 9.10. – bruslení
 • PÁ 13.10. – suplování (tř. učitelka na semináři – Učitel naživo)
 • PO 16.10. – bruslení
 • ČT 19.10. – představení Trest, Divadelta ( 4.vyuč.h.) zdarma
 • PÁ 20.10. – ředitelské volno (volby)
 • ČT 26. a PÁ 27.10. podzimní prázdniny

plavání: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10.

 

 

Fotografování – 3. 10.

 • v 10:35 (úterý)
 • pouze společná fotografie
 • hrazeno z třídního fondu

Proč se fotíme letos již v říjnu? Abychom se z třídní fotografie mohli radovat celý rok.

Plavání

Jen připomínám – kdo neplave, musí mít:

 • řádnou písemnou omluvenku
 • šortky na převlečení
 • malý ručník
 • pantofle

Bruslení

Jen připomínám info z třídní schůzky:

 • bruslit půjdeme ještě navíc v pátek 27. 9.
 • prosím, přibalte dětem ručník
 • celoprstové rukavice jsou nutné !!!
 • náhradní ponožky, náhradní tričko, čepice na cestu zpět !!!

Výlet 3.C do Harrachova

Všichni jsme dorazili do Harrachova v pořádku. Zatím nám neprší, a proto půjdeme objevovat krásy krkonošské přírody.

Ivana Machová – třídní učitelka 3.C 

 

 

Plán učiva (18. 9. – 29. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • abeceda (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/abeceda1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/serad_ab1.htm

 • slabiky, hlásky, souhláskové skupiny, tvrdé a měkké souhlásky (opakování)
 • význam slov – slova souznačná, protikladná, mnohoznačná, citově zabarvená, nadřazená, podřazená, souřadná (opakování)
 • tvrdé a měkké souhlásky (opakování)
 • doplňování U/Ú/Ů (opakování)
 • slovní druhy
 • vypravování – “Vycházka do Prokopského údolí”
 • dopis kamarádovi – “Výlet do Harrachova”
 • básničky – trenink paměti

četba vlastní knihy + zápis do sešitu ČTENÁŘ/KA (stručně podle osnovy – viz. sešit)

četba na pokračování

Jan Vodňanský: Pohádka o zmzlinové chaloupce

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/001zmrzlin1.htm

MATEMATIKA

 • procvičování násobilky na tabulce N
 • vymýšlení slovních úloh na násobení
 • řešení šifer
 • číselné řady
 • písemné sčítání dvojciferných čísel

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc1.htm

 • logické slovní úlohy
 • krychle + plány staveb (procvičování)
 • čtvercová síť – rýsování čtverců a obdélníků (procvičování)
 • praktická měření + rýsování přímých čar
 • osová souměrnost – kreslení ve čtvercové síti (procvičování ve čtvercové síti i na tabletech)
 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • škola + společná třídní pravidla, školní řád
 • bezpečná cesta do školy
 • člověk a společnost, domov – místo, kde žijeme + adresa bydliště

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/domov_adresa.htm

 • dopravní značky, chování v dopravních situacích
 • Bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
 • záchranný systém ČR (důležitá telefonní čísla), přivolání pomoci
 • státní svátek – Sv. Václav

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Beskyde, beskyde …

https://www.youtube.com/watch?v=OrhMyx-qaUg

 • Pekla vdolky …

https://www.youtube.com/watch?v=e_Leg7pwPW4

 • Vyletěla holubička …

https://www.youtube.com/watch?v=rR7Zf5xd-T0