Archiv Říjen, 2017

Sbírka PESOS

Máte doma krmení pro psy nebo kočky, nevyužitý pelíšek nebo hračku?

 • V úterý 7. 11. –  čtvrtek 9. 11. proběhne na podnět zřizovatele školy sbírka pro PESOS  – http://www.pesos.cz/.
 • Vedení parlamentu bude v tyto dny připraveno ráno u vrátnice a bude od žáků dárky pro zvířata přebírat.
 • V pátek 10. 11. si zástupci organizace PESOS dárky odvezou.

Vánoční sbírky pro psy a kočky

http://www.zseden.cz/wp-content/uploads/2017/10/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-sb%C3%ADrky-pro-psy-a-ko%C4%8Dky-let%C3%A1k-n%C3%A1vrh-1.pdf

Office účty pro žáky 3.C

info:

 • ve sředu 1.11. během 2. vyučovací hodiny
 • při prvním přihlášení budou všichni žáci vyzváni ke změně hesla
 • nové HESLO = kombinace malých + velkých písmen a číslic – minimálně osmimístné
 • heslo vymyslet doma s rodiči a přinést zítra napsané na papírku

Výtvarná soutěž: Logo NF ZŠ Eden

Nadační fond, založený v srpnu 2017, potřebuje své logo!

Proto vyhlašujeme výtvarnou soutěž a těšíme se na zapojení žáků i veřejnosti. Informace o Nadačním fondu naleznete přímo na titulní stránce školního webu. Všem žákům byly informace rozdány i v tištěné podobě.

 • Termín odevzdání je do 10. 11. 2017 do ředitelny.
 • Odborná porota (vedení školy, pedagogové – výtvarníci a vedení školního parlamentu) vybere 10 návrhů do finále.
 • Finále se bude konat 16.11. 2017 od 14 do 17 hod. a bude otevřené veřejnosti.
 • Vítězná práce bude oceněna.
 

Rekonstrukce komunikace před areálem školy

Důležité upozornění:

V nejbližších dnech bude realizována plánovaná rekonstrukce komunikace před školou, tzv. zálivu. Upozorňujeme rodiče, kteří dopravují své děti do školy a ze školy autem, že po dobu rekonstrukce (cca 3 týdny) bude tzv. záliv neprůjezdný a možnosti parkování výrazně omezené. Rekonstrukce je velmi potřebná pro zajištění bezpečnosti chodců – často žáků školy, kteří se za současné situace pohybují ve stejném prostoru jako automobily. Předem děkujeme za pochopení.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Listopad 2017 – plánované akce

co nás čeká:

 • PÁ 3.11. – bruslení
 • ÚT 7.11. – bruslení
 • PÁ 10.11. – koncert Čáry a kouzla v opeře (Pražská konzervatoř, od 10:00, cena 80,-Kč/žák), návrhy LOGA NADAČNÍHO FONDU ZŠ EDEN odevzdat do ředitelny          
 • ÚT 14.11. – divadlo Minor – divadelní představení Libozvuky (od 9:30, cena 100,-Kč/žák)
 • ČT 16.11. – finále výtvarné soutěže Logo NF ZŠ Eden
 • PÁ 17.11. – státní svátek
 • ÚT 21.11. – bruslení
 • ČT 23.11. – Muzeum Policie – divadelní představení Šikana není hra (od 9:00, zdarma)
 • PO 27.11. – bruslení

Tripartitní schůzky: úterý 14.11. + čtvrtek 16.11.

plavání: 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11.

bruslení je vždy od 8:45 – 9:30

 

Tripartitní schůzky listopad 2017

Odkaz na přihlašování:

 • https://doodle.com/poll/usnwtvwim9d9au25

Pokud Vám nebude vyhovovat žádný termín, prosím, kontaktujte mě.

Plán učiva (16. 10. – 3. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • stavba slova, kořen, předpona, přípona a slova příbuzná

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren2.htm

 • vyjmenovaná slova po Z

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z2.htm

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/Z/Z-1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/

 • slovní druhy (procvičování)

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/slovni-druhy/SD-1.htm

 • podstatná jména

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm3.htm

 • významy slov

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vyznam_slov.htm

 • slova opačného významu

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh08a.htm

 • slova souznačná

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh09a.htm

 • slova mnohoznačná

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm

 

MATEMATIKA

 • násobení a dělení (procvičování)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_1.htm

 • písemné sčítání dvojciferných čísel (procvičování)
 • písemné odčítání dvojciferných čísel

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc1.htm

 • zaokrouhlování čísel na desítky (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

 • přednost početních výkonů, příklady se závorkou, početní výkony bez závorek

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zavorky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/vykony_bezzavorek1.htm

 • obsahy, obvody, části
 • krychlová tělesa
 • Indické násobení
 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

 

PRVOUKA

 • život ve městě

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zivot_ve_meste1.htm

 • Praha – hl. město ČR

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

 • založení Prahy

http://historie.lusa.cz/ze-starych-povesti/zalozeni-prahy/

http://www.moraviamagna.cz/povesti/p_jia6lp.htm

http://zhola.com/praha/cz.php?st=vznikPrahy

https://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/Libu%C5%A1ina_proroctv%C3%AD

 • typy krajiny

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/typ_krajiny.htm

 • stavby v obci

http://mistoprozivot.cz/index.php?id=3454

 • budovy stavby a lidé v obci

http://mistoprozivot.cz/index.php?id=3493

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Kačena divoká

https://www.youtube.com/watch?v=2t5FlEmihnw

https://www.youtube.com/watch?v=pbiLGLrVRF8

 • Hajej můj andílku

https://www.youtube.com/watch?v=NocQPXGmLMI

 •  Česká hymna

https://www.youtube.com/watch?v=vCbRsGMb1fs

 • Když jsem já šel tou Putimskou branou

https://www.youtube.com/watch?v=DC4S-41FF6I

Pěvecký workshop 12. 10.

info:

 • čtvrtek 12. 10.
 • 11:30 – 12:30
 • ve škole (učebna HV)
 • zdarma
 • zábavnou a přístupnou formou se žáci seznámí se sborovým zpěvem včetně např. techniky správného dýchání

Koncert “Čáry a kouzla v opeře”, který pořádá Pražský filharmonický sbor je určen pro žáky 1. stupně ZŠ a koná se v pátek 10. listopadu od 10:00 v koncertním sále Pražské konzervatoře (vedle Rudolfina). Děti se na koncertu seznámí s nejkrásnějšími “pohádkovými” operami slavných skladatelů, např. Mozartovou “Kouzelnou flétnou”, Dvořákovou “Rusalkou” nebo Humperdinckovou “Perníkovou chaloupkou”. Spolu s PFS bude účinkovat dětský sbor Radost a pořadem bude provázet hudební popularizátor Petr Kadlec. Bude placeno z třídního fondu (80,-Kč/žák).

Bruslení – pondělí 9. 10.

Info:

 • v pondělí 9. 10. vyjímečně bez trenéra
 • posila z řad rodičů vítána

 

Plán učiva (2. 10. – 13. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • abeceda (opakování)
 • slabiky, hlásky, souhláskové skupiny, tvrdé a měkké souhlásky (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani16.htm

 • slova s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ (opakování)
 • slova s DI, TI, NI (opakování)
 • význam slov – slova souznačná, protikladná, mnohoznačná, citově zabarvená, nadřazená, podřazená, souřadná (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm

 • doplňování U/Ú/Ů (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani07.htm

 • slovní druhy (opakování – podstatná jm., přídavná jm., slovesa, předložky)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy/

 • párové souhlásky uvnitř a na konci slova (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani01.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov/

 • vypravování – “Co dělám o víkendu” (ústně)
 • popis – “Naše škola”
 • popis zvířete
 • básničky trenink paměti (Jan Vodňaský – Muzeum, Josef Brukner – Vesnička )

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/muzeum.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/vesnicka1.htm

četba vlastní knihy + zápis do sešitu ČTENÁŘ/KA (stručně podle osnovy – viz. sešit)

Zdeněk Svěrák – Pan Buřtík a pan Špejlička (četba na pokračování)

Ladislav Dvorský – Odměna za dopadení zloděje

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/odmena1.htm

 

MATEMATIKA

 • procvičování násobilky na tabulce N
 • vymýšlení slovních úloh na dělení a násobení
 • písemné sčítání dvojciferných čísel (procvičujeme)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc1.htm

 • krokování
 • parkety
 • polovina a čtvrtina
 • hadi
 • výstaviště
 • rodokmen
 • porovnávání dvojciferných čísel a číselná osa

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/porovnavani1/porovnavani2cifaosa-1.htm

 • osová souměrnost – kreslení ve čtvercové síti (procvičování ve čtvercové síti i na tabletech)
 • čtverec a obdélník
 • krychlová tělesa

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/geo/ctverecaobdelnik-1.htm

 • obsahy, obvody, části
 • krychlová tělesa
 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • dopravní značky, chování v dopravních situacích

http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/

http://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/dopravni-znacky/znacky.htm

 • Bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/chodec01.htm

http://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/pravidla-pro-chodce-a-cyklistu/bezpecnedoskoly.htm

 • Město – vesnice

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/mesto_vesnice1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vznik_orlove.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zivot_ve_meste1.htm

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Běžela ovečka …

https://www.youtube.com/watch?v=35s6TKOVtkA

 • Už ty pilky dořezaly

https://www.youtube.com/watch?v=QtuRfMMbOuc

 • U panského dvora

https://www.youtube.com/watch?v=swZb2f4Fp4g