Archiv Leden, 2018

Výskyt vší ve třídě

Prosím o důkladnou kontrolu vlasů.

Únor 2018 – plánované akce

co nás čeká:

 • PÁ 2.1. – pololetní prázdniny
 • PÁ 9.2.– bruslení
 • PO 12.2. – PÁ 16.2. jarní prázdniny

31.1. – středa

info:

 • přinést desky na vysvědčení
 • během 3. vyučovací hodiny rozdávání výpisu pololetního vysvědčení + slovního hodnocení (nevrací se do školy, zůstává žákům)
 • v 10:45 odchod na závěrečný plavecký výcvik

Plán učiva (22.1.– 1.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po M, řada v.s. (učení se zpaměti), významy v.s.
 • vyjmenovaná slova po F, Z, B, L (procvičování)
 • slovní druhy, podstatná jména (rod, životnost, číslo)
 • věta jednoduchá a souvětí, stavba souvětí – vzorec (procvičování)
 • hlasité čtení v čítance (práce s textem), četba na pokračování – Mach a Šebestová

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/3rocnik—odkazy.html

http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

 

MATEMATIKA

 • závorka má přednost
 • písemné sčítání trojmístných čísel
 • číselná řada do 1000 (určování jednotek, desítek, stovek)
 • násobení a dělení (procvičování)
 • písemné sčítání dvojciferných čísel a odčítání dvojciferných čísel (procvičování)
 • zaokrouhlování čísel na desítky (opakování)
 • násobení má přednost před ščítáním i odčítáním (procvičování)
 • řešení slovních úloh
 • rýsování ve čtvercové síti

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • svět kolem nás (příroda živá a neživá, lidské výtvory – výrobky), zboží                                                       učebnice JÁ A MŮJ SVĚT str. 24 – 25
 • lidské tělo – stavba těla, rozmnožování, vnitřní orgány, smysly, kostra a svaly (opakování)
 • rodina (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.htm

Zkrácené vyučování – pátek 26. 1.

Jen připomínám info:

 • vyučování končí v 11:40 z důvodu prezidentských voleb

Plán učiva (3. – 19. 1.)

ČESKÝ JAZYK

 • stavba slova, kořen, předpona, přípona a slova příbuzná (procvičování)
 • vyjmenovaná slova po F, Z, B, L (procvičování)
 • slovní druhy, podstatná jména (rod, životnost, číslo)
 • věta jednoduchá a souvětí

ČJ – učebnice s vílou str. 22 – 31, 85 – 86, 98 – 101

ČJ – pracovní sešit s vílou str. 16 – 19, 55, 64, 65 – jen číslo podstatných jmen

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/3rocnik—odkazy.html

http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

 

MATEMATIKA

 • násobení a dělení (procvičování)
 • písemné sčítání dvojciferných čísel a odčítání dvojciferných čísel (procvičování)
 • zaokrouhlování čísel na desítky (opakování)
 • násobení má přednost před ščítáním i odčítáním (procvičování)
 • obsahy, obvody, části
 • krychlová tělesa
 • manipulace s dřívky – zobecňování
 • rýsovaní ve čtvercové síti
 • indické násobení + doplňování do indického násobení (procvičování)
 • čtvercová mříž – mřížkové body, zápis cesty pomocí šipek
 • tvary zapsané pomocí šipek
 • schodiště, náhoda
 • algebrogramy
 • sousedé (opakování)
 • tabulkový záznam údajů
 • složené slovní úlohy

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • náš svět – co nás baví
 • lidé a společnost – rodina, hospodaříme s penězi, čím chci být + povolání dospělých, zájmové organizace, charita, minulost, současnost, budoucnost
 • lidské tělo – stavba těla, rozmnožování, vnitřní orgány, smysly

učebnice JÁ A MŮJ SVĚT str. 20 – 21, 64 – 66

pracovní sešit HRAVÁ PRVOUKA str. 24 – 26, 29 – 31, 36 – 38

http://skolakov.eu/prvouka-3-trida/

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.htm

Zkrácené vyučování – pátek 12. 1.

Jen připomínám info:

 • vyučování končí v 11:40 z důvodu prezidentských voleb
 • suplování (tř. uč. na semináři – Učitel naživo)

 

2. rodičovská kavárna

Srdečně Vás zveme na 2. rodičovskou kavárnu, která se bude konat v úterý 16. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně.

 • Probíranými tématy budou alternativy v učení.
 • Povíme Vám něco více o spolupráci se skvělými umělci v programu Kreativní partnerství, do kterého se v naší škole zapojuje čím dál více tříd. Ukážeme Vám, jak tento program (nejen umělecky) obohatil učení v některých třídách a jaké z něj byly v minulém roce překrásné výstupy.
 • Také se budeme věnovat programu Učitel naživo, jemuž se naše škola stala partnerem. Máme možnost pomáhat “učícím se učitelům”. Ti naši školu navštěvují a zapojují se do běžného vyučovacího procesu.

 

Možná zrovna Vašich dětí se programy týkají nebo týkat budou

Přijďte se o nich něco nového dozvědět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

Leden 2018 – plánované akce

co nás čeká:

 • ST 3.1. – začíná vyučování po vánočních prázdninách
 • PÁ 5.1.– bruslení
 • PÁ 12.1. – suplování (tř. uč. na semináři – Učitel naživo), zkrácené vyučování (končí v 11:40 z důvodu voleb)
 • ÚT 16.1. – Rodičovská kavárna pod vedením týmu 2. a 3. tříd
 • PÁ 19.1. – bruslení
 • PÁ 26.1. – bruslení, zkrácené vyučování (končí v 11:40 z důvodu voleb)
 • ST 31.1. – rozdávání pololetního výpisu vysvědčení

plavání: 3.1., 10.1., 17.1., 24.1. a plavecký výcvik končí v tomto školním roce 31.1.

bruslení je vždy od 8:45 – 9:30