Archiv Duben, 2018

Zájezd do Legolandu

Vážení rodiče, omlouváme se za nejednotné informace, které jsme vám podávali v souvislosti s plánovaným zájezdem do Legolandu dne 27. 6. 2018. Momentálně jednáme o navýšení kapacity zájezdu a platba pro přihlášené děti bude definitivně uzavřena 10. 5. 2018 (v tento den musí být částka již připsána na účet školní online pokladny). Informace o této akci školní družiny naleznete na webové stránce školní družiny.

Děkujeme za pochopení

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Týdenní plán (23. 4. – 27. 4.)

MA Maškarní přetahovaná

Náhodná procházka

Vývojový diagram

Krychlové stavby

 

UČ str. 59 – 62

ČJ Slovní druhy

·         podstatná jména

·         přídavná jména

UČ str. 85 – 89

+

PS

ČT Toulcův dvůr – celodopolední edukační program

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

 

vlastní kniha

SL Vyprávění – RADOST UČ  str. 88
PRV Stavba těla živočichů

·         obratlovci

·         bezobratlí

UČ str. 58 – 60

 

VV Den Země – kolorovaná kresba, práce ve skupině  

 

Korále, náramek z letáků  – dokončování práce

 

Prstové divadlo

26. 4. přinést jehlu a nit
HV Toulcův dvůr – celodopolední edukační program  
TV Švédská bedna (výskok do kleku, dřepu)

 

 

23. 4. Toulcův dvůr

V pondělí 23. 4. se zúčastníme v Toulcově dvoře edukačního programu Půda základ života.

S sebou:

  • 2 přestupní jízdenky nebo lítačku
  • svačinu
  • pití
  • slušné chování
  • oblečení přiměřené počasí (celé dopoledne budeme mimo školu)

Švihadla na hodiny TV

Je potřeba, aby si děti do sáčku s převlečením na tělesnou výchovu také uložily vlastní švihadla. Dnes je nemělo 17 dětí. Není možné spoléhat na to, že si ve škole půjčí – takovým počtem švihadel kabinet 1. stupně nedisponuje.

Staré pověsti české

Dnes jsme v hodině literární výchovy při čtení příběhu o knížeti Oldřichovi a jeho vyvolené Boženě objevili kouzlo pověstí. Sami jsme si vyzkoušeli, co to znamená, když se slovo šíří jen a pouze ústním podáním.  

Dohodli jsme se, že děti ve skupinách zpracují jednu z deseti nabízených pověstí. Každá skupina má svého vedoucího, který ručí za kvalitu výsledné práce. Je na dětech, jak pojmou výsledky svého dějinného bádání v literárních pramenech – výstupem může být malá forma divadelního představení, zpracování obrázkového posteru či knížky s komiksem, případně jakákoli jiná invence bude vítaná. Prezentace se odehrají ve dnech 2., 3. a 4. května

Rozdělení jednotlivých pověstí a lídrů skupin je následující:

O Čechovi – Pepina

O Libuši – Kristýna

O Přemyslovi – Lukáš

Dívčí válka – Nina

O Křesomyslu a Horymírovi – Sam

Blaničtí rytíři – Šimon

 

 

 

Týdenní plán (16. 4. – 20. 4.)

Od pondělí tohoto týdne budou mít děti, za příznivého počasí, možnost trávit velkou přestávku venku.

MA Schody a rovnice

Slovní úlohy

Indické násobení dvoumístných čísel

Maškarní přetahovaná

 

UČ str.

56 – 59

ČJ Celkové opakování vyjmenovaných slov = pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov, použití v textu a psaném projevu + význam vyjmenovaných slov a slov příbuzných

 

UČ str.

82 – 83

+

PS a pracovní listy

ČT  

Čítanka: Lovy knížete Oldřicha  – pověsti

 

 

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

 

ČÍT str.

67 – 69

vlastní kniha

SL Vyprávění – jaro, Velikonoce

str. 84

PRV Společné znaky živočichů

UČ str.

56 – 59

 

VV Fantazijní rostliny – vlastní tematická tvořivost

 

 
Korále, náramek z letáků  – dokončování práce

 

Prstové divadlo

19. 4. přinést jehlu a nit

HV Rozlišení zvuků a tónů, rytmiky a melodie

 

 
TV Cvičení se švihadlem – přeskok snožmo vpřed, vzad, střídnonož, nácvik přeskoku zkřižmo (vajíčko)

 

 

Druhý díl pracovních sešitů z matematiky nalezen ve škole

2. díl PS za MA se podařilo objevit, děti jej dnes přinesly domů.

Dvě děti ale PS mají pravděpodobně doma.

Nek.

Týdenní plán (9. 4. – 13. 4)

MA Dvoupodlažní výstaviště

Zobecňování

Sestřenice a bratranec

Jedna polovina jako číslo

Schody a rovnice

 

UČ str.

52 – 56

ČJ Vyjmenovaná slova:

·         po V = výskat – zvykat – žvýkat – povyk – výheň slova s předponou vy- , vý-

·         po Z

UČ str.

77 – 79

UČ str.

80 – 81

ČT Čítanka: Dášeňka čili život štěněte

ČÍT str.

63 – 65

SL Telefonování

str. 74

PRV Části kvetoucích rostlin

UČ str.

50 – 53

VV Jarní květiny – bledule (kresba, grafika)  
Korále, náramek z letáků

přinést nabídkový leták

HV Zpěv písní různého žánru  
TV Průpravné cviky, rovnovážná cvičení na lavičce  

 

Nezapomeneme

  • Dodat sešity (dnes ještě nemělo 7 dětí). Pro naši práci jsou opravdu důležité – pásky i 5minutovky. Jsou nástrojem procvičování gramatického a matematického učiva, které už děti probraly a píšeme je každý den, aby paní učitelka měla přehled o soustavné práci dětí.

Každý pátek tyto sešity děti přinesou domů, aby se s jejich týdenním úsilím seznámili i rodiče, které prosím o podpis na znamení toho, že snahu svého potomka viděli. V pondělí zase sešity přinesou do školy.

  • Na PČ 12.4. si každý přinese nějaký nabídkový leták.
  • Děti by se měly doma podívat po druhém dílu PS z matematiky a přinést si jej.

Nek.

Budeme potřebovat

Po dobu nepřítomnosti paní učitelky Machové budou děti potřebovat 4 sešity 524 nebo 544 = MA – 5 minutovky, MA – školní sešit, ČJ – pásky, ČJ – školní sešit.

Na čtení si přinesou vlastní knihu, kterou budou číst ve škole v rámci čtenářské dílny.