Týdenní plán (28.5. – 1.6.)

MA Číselný výraz a krokování

Stovková tabulka

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 69 – 74

ČJ Opakování a upevňování učiva o slovních druzích

Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád

UČ str. 96 – 101

+ PS

ČT Jarní poezie

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

 

vlastní kniha

SL Vypravování – podle obrázkové osnovy  
PRV Pečujeme o své zdraví

– zásady správné výživy, žijeme zdravě

 

UČ str. 67 – 68

VV Nabídka různých výtvarných technik  
Péče o květiny – změny v přírodě v průběhu ročních období – přímé pozorování  
HV Hudební teorie – dělení hudebních nástrojů, předvětí, závětí UČ str. 73 – 74
TV Závodivé hry v tělocvičně a na hřišti  

Comments are closed.