Archiv Červen, 2018

Týdenní plán posledního školního týdne (25.6. – 29.6.)

Vyučování  v tomto týdnu končí v 11:40 hodin, v pátek v 9:30.

PO 25.6.
  • začíná vybírání učebnic – děti přes víkend dohledají následující učebnice: český jazyk, matematika, prvouka, čítanka, hudební výchova = v učebnicích bude doplněna zadní tabulka se jménem žáka a školním rokem (2017/2018), učebnice budou vyčištěné, případně slepené
  • pracovní sešity si děti nechávají
  • odevzdání šatních skříněk – skřínky budou vyklizené, vyčištěné od samolepek, nápisů atp. = děti se v tomto týdnu již nepřezouvají
ÚT 26.6.
  • od 8:00 do 8:45 hodin se koná náhrada běhu Run and help
  • pokračuje vybírání učebnic
  • děti domů odnesou výkresy, kufříky, sešity, tělocvičné převlečení
ST 27.6.
  • většina dětí bude v Legolandu, zbytek třídy = úklid třídy, stolní hry, film, pobyt venku
ČT 28.6.
  • rozdání učebnic pro 4. ročník
PÁ 29.6.
  • předání vysvědčení, 8:45 rozloučení s absolventy na školním hřišti, cca 9:30 konec

Návrat paní učitelky Machové

Potvrzeno sdělením paní učitelky Machové:

Počátkem září se bude paní učitelka vracet ke své třídě.

Týdenní plán (11.6. – 15.6.)

V pondělí 11.6. odpadá hodina hudební výchovy.

MA Stovková tabulka

Dělení jako postupné odčítání

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 73 – 76

ČJ Slovesa – čas, osoba, číslo UČ str. 107 – 109

+ PS

ČT Pražské začátky

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 88 – 89

vlastní kniha

SL Popis osoby – tatínek  
PRV Pečujeme o své zdraví – žijeme zdravě

Společné znaky s ostatními živočichy

UČ str. 69 – 71
VV Rozlišení vizuálně obrazných vyjádření – ilustrace textu  
Práce s papírem  
HV Hodina odpadá  
TV Závodivé hry v tělocvičně a na hřišti  

 

Týdenní plán (4.6. – 8.6.)

MA Odhadujeme, předpovídáme

Stovková tabulka

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 71 – 74

ČJ Podstatná jména – životnost, číslo, pád UČ str. 100 – 103

+ PS

ČT Motýl pro tebe

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 84 – 87

vlastní kniha

SL Vypravování – barvy, přirovnání UČ str. 105
PRV Pečujeme o své zdraví

–žijeme zdravě

 

UČ str. 67 – 69

VV Principy dekorativní tvorby – kombinované techniky,  
ZOO – modelovací hmota  
HV Taneční improvizace na různé druhy hudby

Píseň: Na tý louce zelený

 

UČ str. 79

TV Zdravotní a relaxační cviky