Týdenní plán (4.6. – 8.6.)

MA Odhadujeme, předpovídáme

Stovková tabulka

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 71 – 74

ČJ Podstatná jména – životnost, číslo, pád UČ str. 100 – 103

+ PS

ČT Motýl pro tebe

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 84 – 87

vlastní kniha

SL Vypravování – barvy, přirovnání UČ str. 105
PRV Pečujeme o své zdraví

–žijeme zdravě

 

UČ str. 67 – 69

VV Principy dekorativní tvorby – kombinované techniky,  
ZOO – modelovací hmota  
HV Taneční improvizace na různé druhy hudby

Píseň: Na tý louce zelený

 

UČ str. 79

TV Zdravotní a relaxační cviky  

Comments are closed.