Plán učiva 2. týden (10. – 14. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování
 • slovní druhy (ohebné, neohebné)– opakování
 • podstatná jména (rod, číslo, pád) – opakování
 • tvrdé a měkké souhlásky – opakování

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky – Zelená příšera – Jaroslav Foglar
 • báseň – Píseň o rodné zemi – Jaroslav Seifert (rozbor), naučit!

SLOH

 • dopis – Dopis z prázdnin

učebnice ČJ – str. 8, 9

pracovní sešit ČJ – str. 6, 7

čítanka – str. 5, 6, 7

 

MATEMATIKA

 • pavučiny – opakování
 • rodokmen – opakování
 • součtové trojúhelníky – opakování
 • hadi – opakování
 • násobení, dělení, sčítání a odčítání – opakování
 • výstaviště – opakování
 • slovní úlohy (různé postupy řešení – diskuze) – opakování
 • šipkové a číselné zápisy – opakování

učebnice M – str. 6, 7, 8

pracovní sešit M – str. 5, 6

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování učiva 3. ročníku + zápis do sešitu

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 4, 5

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • malá kapitola o čase + zápis do sešitu

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 4

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • naše vlast – Česká republika + zápis do sešitu

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 5

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • učivo 3. ročníku  – opakování
 • nové učivo – postupně

Probíraná témata:

 • Music (hudba)
 • Sport
 • Otázky What? Who? (Co? Kdo?)
 • Sloveso can, can´t (umím, neumím)

Na procvičení doma:

https://www.youtube.com/watch?v=KVdDJWZ7Z_I
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/sports-1
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/modals-can-and-cant

učebnice str. 4 – 6

pracovní sešit str. 3 – 6

– PS str. 3 cv. 4 a 5 (z úterý na pátek)

 

Comments are closed.