Plán učiva 4. týden (17. – 21. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • kořen slova – určování části předponové a příponové
 • rozlišování předpony a předložky
 • obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z (umět vyjmenovat řady!!!)
 • slova příbuzná
 • práce s chybou, nácvik postupu oprav

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)

SLOH

 • vyprávění o vycházce na Pražský hradě a o výstavě Stráž na Hradě pražském

učebnice ČJ – str. 14

pracovní sešit ČJ – str. 12

MATEMATIKA

 • autobus (muži/ženy) – opakování
 • matematická soutěž CVRČEK – logické úlohy z M
 • GRADOVANÉ ÚLOHY(kontrolní opakování učiva 3. roč. – parkety, součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky + součet středových čísel, písemné sčítání, obvod a obsah ve čtvercové síti, slovní úlohy)

učebnice M – str. 12, 13, 14

pracovní sešit M – str. 7

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • písemné opakování učiva 3. ročníku
 • 1. příroda živá a neživá
 • ekosystém

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 7

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakování – čas, časová přímka, století, tisíciletí, měsíce – počty dní
 • Pravěk

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 5, 6

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakování – vycházka na Pražský hrad a návštěva výstavy Stráž na Hradě pražském
 • ČR

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 7

 

ANGLICKÝ JAZYK

Téma:

 • What´s in the house.

Uč. str. 9 – 10
PS str. 8 – 9

Předložky In, on, under
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-place

There is, there are – oznamovací věty, otázka, zápor
https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28

Slovní zásoba:
místnosti v domě, nábytek
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/rooms
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/furniture

Comments are closed.