Plán učiva 5. týden (1. – 4. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • slovní druhy
 • zvuková a psaná podoba slov
 • slova souznačná, protikladná
 • kořen slova – určování části předponové a příponové
 • rozlišování předpony a předložky
 • vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky – Kudrny a copy (Erich Kastner) z knihy Luisa a Lotka
 • báseň – Vosy a čmelák (Jindřich Hilčr) – rozbor

SLOH

 • procházka Prahou – Staré Město – co mě zaujalo (písemně)

učebnice ČJ – str. 15 – 19

pracovní sešit ČJ – str. 13 – 17

učebnice ČT – str. 9 – 13, 8

 

MATEMATIKA

 • slovní úlohy z kontrolního opakování (společný rozbor a diskuze)
 • zvířátka dědy Lesoně – opakování
 • písemné odčítání – opakování
 • indické násobení – opakování
 • příklady typu 3.17 (ve dvojicích házení kostkami)

učebnice M – str. 15

pracovní sešit M – str. 8 – 9

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • živé organizmy – 1. houby

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 8

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Pravěk – dělení na dobu kamennou (starší a mladší), dobu bronzovou a dobu železnou

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 5, 6, 7

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakování – vycházka Prahou – Staré Město
 • členění území ČR, kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 7, 8

 

ANGLICKÝ JAZYK

AJ – v pátek 28.9. + 2.10. odpadla

Středa 3.10. Minitest 1(can, can’t, sports)

 • Opakování my house, there is, there are

Uč str. 10 – odpovědi na otázky
there is/there are
PS str. 10
DÚ – prac.seš. str. 10 cv. 3 do úterý 9.10.

Comments are closed.