Plán učiva 6. týden (8. – 12. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • slova spisovná a nespisovná
 • slova citově zabarvená (lichotivá, hanlivá, nadávky)
 • slovní druhy
 • slova souznačná, protikladná

 

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky – Marie – Hedvika (René Goscinny) z knihy Mikulášovy patálie
 • báseň – Velryba (Josef Kainar) – rozbor

SLOH

 • bohatost vyjadřování

učebnice ČJ – str. 20 – 23

pracovní sešit ČJ – str. 14, 15, 18

učebnice ČT – str. 19 – 22, 14

MATEMATIKA

 • rovnice
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy z kontrolního opakování (společná rozbor a diskuze)
 • zvířátka dědy Lesoně – opakování
 • písemné odčítání – opakování
 • indické násobení – opakování
 • příklady typu 3.17 (ve dvojicích házení kostkami)

učebnice M – str. 16 – 21

pracovní sešit M – str. 10 – 12

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • živé organizmy – 2. rostliny (vlastnosti rostlin, dělení)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 9, 10 

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Keltové na našem území

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 8

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakování – vycházka Prahou – Staré Město
 • kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 8, 9

 

Comments are closed.