Plán učiva 7. týden (15. – 19. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • nauka o slově – shrnutí
 • OPAKOVÁNÍ (kontrolní) – vlastní jména, párové souhlásky, I/Í, Y/Ý po měkkých a tvrdých slabikách, U/Ú/Ů, slova souznačná a protikladná, jednoznačná a mnohoznačná, spisovná a nespisovná, citově zabarvená (diktáty, přepisy, opisy, doplňovačky)

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)

SLOH

 • vyprávění podle obrázkové osnovy

učebnice ČJ – str. 24 – 25

pracovní sešit ČJ – str. 19, 20

 

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení !!!)
 • rovnice
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy
 • gradované úlohy

učebnice M – str. 21 – 22

pracovní sešit M – str. 12 – 13, 14/9

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • dělení rostlin – výtrusné (mechy, plavuně, přesličky, kapradiny), semenné (kořen, stonek, list, květ a plod)
 • kořen, stonek – dělení kvetoucích rostlin podle stonku – byliny a dřeviny (stromy a keře)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 10, 11

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakováníPravěk
 • příchod Slovanů

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 9

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

Uč. str. 12 a 13,
PS. str. 11 – 13
Slovní zásoba: house (dům), furniture (nábytek).
Gramatika: Vazby There is/There are (ozn. věta, otázka, zápor). Porozumění krátkému textu o domě, bytě.
DÚ z Út 16. 10. na Pá 19. 10. PS. str. 11/6.

Comments are closed.