Plán učiva 8. týden (22. – 25. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • stavba slova
 • kořen, předpona, příponová část
 • předložky a předpony

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)

učebnice ČJ – str. 26 – 27

pracovní sešit ČJ – str. 21 – 22

 

MATEMATIKA

 • rovnice
 • šipkové grafy
 • násobení a dělení
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení !!!)
 • slovní úlohy
 • gradované úlohy

učebnice M – str. 23 – 26

pracovní sešit M – str. 14/10, str. 15/2,3,4, str. 16

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování + procvičování

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 6 – 11

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakováníKeltové na našem území
 • Sámův kmenový svaz
 • Naše nejstarší minulost v pověstech

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 10 – 11

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakováníČR, EU, sousedé – jazyk, kterým mluví, obyvatelé ČR + národnosti
 • kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 10 – 11

 

Comments are closed.