Plán učiva 9. týden (31. 10. – 2. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • předložky a předpony
 • předložky OD, NAD, POD, PŘED
 • předpony OD-, NAD-, POD-, PŘED-
 • písemné opakování – význam slov + co už umíme

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky –  Opička (Ilse Klebergerová z knihy Copak naše babi!)
 • básně  – Podzimní chvíle (Jaroslav Seifert), Bílá deska (Václav Renč) – rozbor

SLOH

 • vyprávění – zážitky z podzimních prázdnin

učebnice ČJ – str. 28 – 29

pracovní sešit ČJ – str. 23 – 24

 

MATEMATIKA

 • geometrie – rýsování trojúhelníků, čtyřúhelníků ve čtvercové síti + měření
 • geometrie – obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků
 • rovinné útvary
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • rovnice
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy
 • písemné opakování – gradované úlohy

učebnice M – str. 27 – 29

pracovní sešit M – str. 17, 18

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • písemné opakování (příroda živá a neživá, ekosystém, houby, vlastnosti rostlin, dělení – výtrusné a semenné, dělení kvetoucích rostlin podle stonku uč. str. 6 – 11)
 • list
 • květ
 • plod se semeny
 • typy plodů

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 12 – 13

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • opakování + procvičování

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 4 – 12

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • opakování + procvičování

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 10 – 11

 

ODKAZY NA DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ:

http://rysava.websnadno.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.matika.in/cs/

http://zsbcupice.cz/

Comments are closed.