Plán učiva 13. týden (26. – 30. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova B, M + slova příbuzná (umět zdůvodnit!!!)
 • podstatná jména (pádové otázky!!!), slovesa, předložky (opakování ze 3.roč.)
 • písemné opakování – co už umíme

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba pověstí

SLOH

 • vyprávění ( v pravěku)

učebnice ČJ – str. 35 – 40

pracovní sešit ČJ – str. 28, 29

 

MATEMATIKA

 • dělení jednomístných čísel (procvičování) + zaokrouhlování na stovky, desítky
 • slovní úlohy
 • zlomky (procvičování)
 • stovková tabulka + šipky
 • indické násobení
 • pavučiny
 • obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků (ve čtvercové síti)
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • rovnice

učebnice M – str. 38, 39

pracovní sešit M – str. 25, 26

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • živočichové – vlastnosti, dělení (obratlovci  a bezobratlí)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 15, 16

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Vznik českého státu, rod Přemyslovců – knížata
 • Bořivoj
 • sv. Václav
 • pracovní list

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 16

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • mapy a plány
 • pracovní list

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 17

 

 • ODKAZY NA DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ:

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

https://www.matika.in/cs/

http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/Ruzne-pro-ucitele-a-zaky.html

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • 5. lekce

Comments are closed.