Plán učiva 14. týden (3. – 7. 12.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova P, S(umět je vyjmenovat) + slova příbuzná (umět zdůvodnit!!!)
 • podstatná jména se skloňují, určujeme u nich tyto mluvnické kategorie:rod (životnost), číslo, pád – UMĚT!!!
 • slovesa se časují, svými tvary mohou vyjadřovat: osobu, číslo, čas – UMĚT!!!
 • předložky – píší se zvlášť
 • přídavná jména
 • PC – procvičování, opakování

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům
 • četba pověstí
 • četba z čítanky –  Plamínek svíček (Hana Pražáková z knihy Zvonky)
 • četba z čítanky – Pohádka o princezně a pávech (Jan Skácel z knihy Kdo pije potmě víno)

SLOH

 • psaní dopisu

učebnice ČJ – str. 41 – 44, 49, 50, 53

pracovní sešit ČJ – str. 30 – 32, 35, 36, 38 – pouze slovesa

 

MATEMATIKA

 • PC – procvičování probraného učiva
 • římské číslice
 • dělení jednomístných čísel (procvičování) + zaokrouhlování na stovky, desítky
 • opakování dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • slovní úlohy
 • zlomky (procvičování)
 • indické násobení
 • pavučiny
 • obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků (ve čtvercové síti)
 • rovnice

učebnice M – str. 42

pracovní sešit M – str. 29

www.matika.in

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/rimske_cislice1.htm

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (hodina odpadla – divadlo Gong)

 • potravní vazby hub, rostlin a živočichů
 • druhy živých organizmů
 • pracovní list

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 17

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Slavníkovci a sv. Vojtěch
 • Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
 • Vratislav II. – první český král

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 17

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST (hodina odpadla – O2 aréna)

 • měřítko mapy
 • pracovní list

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 18

Comments are closed.