Plán učiva 15. týden (10. – 14. 12.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova – procvičování
 • slovní druhy – procvičování
 • podstatná jména – procvičování (rod, číslo, pád)
 • slovesa – procvičování (osoba, číslo, čas)
 • vyjmenovaná slova, ú/ů, párové souhlásky, slovní druhy, podstatná jména a slovesa – písemné opakování

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům
 • četba z čítanky –  Makaróny jdou na procházku (Miloš Macourek z knihy Láska a dělové koule)
 • četba z čítanky – báseň Sedm psíků (Jiří Slíva z knihy Všechno dobře dopadne)

SLOH

 • vyprávění (z českých pověstí)

učebnice ČJ – str. 45 – 48, 51, 52, 55 – 59

pracovní sešit ČJ – str. 33 – 34, 37 – 41

 

MATEMATIKA

 • celá čísla
 • dělení jednomístných čísel (procvičování)
 • opakování dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • slovní úlohy
 • zlomky (procvičování)
 • obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků (ve čtvercové síti)
 • rýsování ve čtvercové síti podle šipkového zápisu
 • příprava na písemné opakování – gradované úlohy

učebnice M – str. 40/1

pracovní sešit M – str. 30/1 – 3, 36/1, 38/6 a-c

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • potravní vazby hub, rostlin a živočichů
 • druhy živých organizmů

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 17

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Slavníkovci a sv. Vojtěch
 • Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
 • Vratislav II. – první český král
 • pracovní listy
 • křížovky

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 17

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • vysvětlivky mapy (procvičování), měřítko mapy
 • pracovní list

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 18

Comments are closed.