Plán učiva 16. týden (17. – 21. 12.)

ČESKÝ JAZYK

 • kontrola + rozbor písemného opakování
 • PC – procvičování probraného učiva

ČTENÍ

 • četba z čítanky –  Vánoce na Starém bělidle (Božena Němcová z knihy Babička)
 • četba z čítanky – báseň Vánoční (Jindřich Hilčr z knihy Bílý čáp), Hoj, ty Štědrý večere (K. J. Erben z Kytice)

SLOH

 • těšíme se na Vánoce

učebnice ČJ – str. 60

pracovní sešit ČJ – str. 40, 41

 

MATEMATIKA

 • písemné opakovánígradované úlohy (geometrie – obvody + obsahy trojúhelníku, rýsování ve čtvercové síti podle šipkového zápisu, písemné sčítání, odčítání a násobení, zlomky, písemné dělení jednociferným číslem + zkouška, slovní úlohy)
 • PC, tablety – procvičování
 • zábavná matematika

kontrola + rozbor písemného opakování, PC

www.matika.in

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • potravní vazby hub, rostlin a živočichů
 • druhy živých organizmů
 • pracovní list (procvičování učiva)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 17

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • výpisky Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
 • procvičování probraného učiva

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 17

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST (hodina odpadla – divadlo Gong)

 • vysvětlivky mapy (procvičování), měřítko
 • pracovní listy

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 18

Comments are closed.