Týdenní plán 30. 9. – 4. 10.

Český jazyk:
– vyjmenovaná slova a slovní druhy
– uč. str. 15 . 17
– PS str. 14
VS
VS 2
slovní druhy

Matematika:
– násobilkové obdélníky, písemné násobení
– uč. str. 12 – 13
– PS str. 7

PDVL dějepisná část (červená)– pravěk – uč. str. 5
PDVL přírodověda (zelená) – houby – uč. str. 8
poznávačka hub
PDVL zeměpisná část (modrá) – členění území ČR str. 7

Comments are closed.