Archiv Říjen, 2019

Od kamene po zrní – 18. 10.

V pátek 18. 10. budou mít děti 3. a 4. vyuč. hodinu naučný workshop od organizace Archeepop o době kamenné. Vyzkouší si, jak vypadaly pravěké nástroje a jak probíhal běžný den pravěkého člověka.
Program stojí 100 Kč na osobu, ale bude hrazen z finančního daru.

Týdenní plán 14. – 18. 10.

Český jazyk:
– nauka o slově, délka hlásek, slova souznačná a protikladná
– uč. str. 18 – 19
– PS 16 – 17
délka hlásek
délka hlásek 2
sl. protikladná
sl. souznačná

Matematika:
– indické násobení, dělení se zbytkem
– uč. str. 16 – 18
– PS str. 8 – 10

PDVL dějepisná část (červená) – Opakování Pravěku na str. 7 (test v PO 21. 10.) + Keltové – uč. str. 8
PDVL přírodověda (zelená) – Dělení rostlin, výtrusné rostliny – uč. str. 7
PDVL zeměpisná část (modrá) – Kraje ČR – uč. str. 8 – 12

Regiony České republiky

V pátek 18. 10. – dílna psaní

Týdenní plán 7. – 11. 10.

Český jazyk:
– Procvičování vyjmenovaných slov a slovních druhů
– uč. str. 17
– PS str. 15

Matematika:
– obvod a obsah ve čtvercové síti, indické násobení, prostředí dědy Lesoně
– uč. str. 14 – 16
– PS str. 8 – 9

PDVL dějepisná část (červená) – Pravěk, uč. str. 6 – 7
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti rostlin, uč. str. 9
PDVL zeměpisná část (modrá) – kraje ČR, uč. str. 7 + test (ČR v Evropě, EU, obyvatelstvo)

Plavání od PO 7. 10.

Od 7. 10. budeme chodit každý týden plavat pravidelně v pondělí 5. – 6. vyuč. hod.
S sebou – plavky, plavecká čepice, ručník, mýdlo, sáček na mokré plavky

Plaveme od 12 do 12:45.
Odchod ze školy 11: 40.
Návrat do školy kolem 13: 15.

Děti, které ze zdravotních důvodů neplavou, jdou s námi na bazén, čekají na tribuně. Je tam vedro, doporučuji kraťasy na převlečení, například z tělocviku.