Archiv Listopad, 2019

Prosinec – důležitá data

5. 12. mikulášská nadílka
16. 12. vánoční dílnička spojená s autorským čtením – od 16 hod. v naší třídě
17. 12. bruslení
19. 12. předvánoční burza – prodej hraček, knih, deskových her, filmů¨
20. 12. třídní besídka – rozdávání dárečků
21. 12. – 5. 1. vánoční prázdniny

Týdenní plán 2. – 6. 12.

Český jazyk:
– Opakování stavba slova, VS po B,psaní dopisu
– uč. str. 35, 37 – 38, 41
– PS str. 28 – 29
Dílna čtení ve čtvrtek!
stavba slova různá cvičení
VS po B chytáky

Matematika:
– zlomky
– uč. str. 32 – 33
– PS str. 21 – 23

PDVL dějepisná část (červená)– Velkomoravská říše – uč. str. 13 – 15
Velkomoravská říše
PDVL přírodověda (zelená) – dělení živočichů – uč. str. 15 – 16
Vaši – Naši obratlovci
PDVL zeměpisná část (modrá) – Státní symboly a státní svátky – uč. str. 15

Týdenní plán 25. – 29. 11.

Český jazyk:
– předpony a předložky ob-, v- , vy-, vý-
– uč. str. 33 – 35
– PS str. 26 – 28
předpona, kořen, přípona
bě/bje, vě/vje
slova příbuzná
stavba slova
nauka o slově
slovní druhy

Matematika:
– rýsování ve čtvercové síti
– uč. str. 28 – 31
– PS str. 18 – 20

PDVL dějepisná část (červená) – Velkomoravská říše – uč. str. 13 – 14
Velkomoravská říše
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti živočichů – uč. str. 15
PDVL zeměpisná část (modrá) – demokratický stát, zákony – uč. str 13 – 14

DÍLNA ČTENÍ VE ČTVRTEK – VLASTNÍ KNIHA!

Čtvrtletní test z ČJ v pátek 29. 11.

V případě, že by se chtěl někdo pečlivěji připravit na test, zde je učivo, které se v testu objeví:
– vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky
– slova souznačná, protikladná, slova citově zabarvená, slova mnohoznačná
– určování slovních druhů
– stavba slova – předpona, kořen přípona
– pády v testu nebudou!
Myslím, že si stačí projít cvičení v PS, popřípadě v učebnici.

Vši

Milí rodiče,
v tomto roce se nemůžeme ve třídě zbavit vší a stále si je děti předávají. Prosím, kontrolujte dětem aktivně hlavičky a buďte pečliví při jejich likvidaci, ať se nám je podaří, co nejdříve zlikvidovat!

Děkuji za spolupráci.
Hantáková

Týden 25. – 29. 11.

pondělí – dobrovolná schůzka Ekotýmu od 14 hod. v učebně přírodních věd ve 3. patře
úterý – 1. a 2. hod. pečení jablečného štrůdlu:
– každý žák si přinese: 2 jablka, malou krabičku na hotový závin (část), který si odnese domů a popřípadě zástěru
– další potřebné suroviny zakoupím z finančního daru
čtvrtek – bruslení, dílna čtení, ČJ a M
pátek – čtvrtletní test z ČJ

Čtvrtek 21. 11.

1. hod. Český jazyk
2. hod. Matematika
3. a 4. hod. preventivní program o Respektu ve třídě
5. hod. DÍLNY ČTENÍ – VLASTNÍ KNIHA!!!

Týdenní plán 18. – 22. 11.

Český jazyk:
– předpony a předložky
– uč. str. 24 – 26
– PS str. 30 – 32
předpony a předložky

Matematika:
– rovnice a děda Lesoň, písemné odčítání; indické násobení
– uč. str. 22, 26
– PS str. 16

PDVL dějepisná část (červená) – staré české pověsti – uč. str. 11

PDVL přírodověda (zelená) – dělení rostlin podle místa růstu a užitku – uč. str. 14
PDVL zeměpisná část (modrá) – test Kraje ČR (poznávačka a krajská města + zajímavosti – stačí ze sešitu); Demokratický stát – uč. str. 13

POZOR ZMĚNA -DNES KONEC VÝUKY PO 4. HOD.

Špatně jsem pochopila pokyny a v předešlém příspěvku jsem uvedla, že dnes budeme končit po 5. hodině. Ale po představení se vrátíme do školy, vystojíme frontu na oběd a po 4. vyučovací hodině (tj. 11: 40) děti propouštím domů!

Ještě jednou se omlouvám.
S pozdravem,
Hantáková

Organizace příštího týdne

PO – ST výuka podle rozvrhu
ČT 14. 11.:
– 1. hod. DÍLNA ČTENÍ
– pak přesun do Strašnického divadla na filmovou projekci projektu Mozaika Sametu od 10 hod.
– konec výuky po 5. vyuč. hod.
PÁ 15. 11. ředitelské volno