Informace pro rodiče “školních” dětí

Milí rodiče, 

děkuji Vám za emaily, které mi píšete kvůli krátkým absencím. Prosím, abyste ale omluvenky vždy napsali i do ŽK. V případě, že žák nebude už vůbec docházet, je potřeba odhlásit ho na mail skupiny@zseden.cz.

Ve školním řádu máme stanoveno, že je zakázáno nosit do školy zbraně i jejich napodobeniny, i když se jedná o hračky. Prosím tedy, aby si je děti do školy nenosily. 

Každý den chodíváme od 10 do 11 hodin ven na školní hřiště, kde není moc stínu. Prosím, připomínejte dětem, aby si nosily pokrývku hlavy. 

Děkuji za spolupráci. 

S pozdravem,

JH.

Comments are closed.